Psykisk ohälsa vanligaste skälet till kvinnors sjukskrivning

RELATIONER

Psykisk ohälsa är vanligare hos kvinnor än hos män och den största enskilda orsaken till kvinnors ohälsa.

Det är framför allt sömnstörningar, depressioner, ångest och oro som ökar, enligt Folkhälsoinstitutets årliga rapport som på onsdagen överlämnas till regeringen.

En tredjedel av de kvinnor som sjukskriver sig gör det för att de mår psykiskt dåligt. Motsvarande andel för männen är en femtedel.

Stigande alkoholkonsumtion, brist på aktivitet och tilltagande fetma har ett samband med den psykiska ohälsan, både hos kvinnor och män, men utgör även ett hot i sig. I en debattartikel i Dagens Nyheter skriver Folkhälsoinstitutets generaldirektör Gunnar Ågren och enhetschef Bernt Lundgren att mycket måste förändras för att man ska få bukt med problemen.

”Minskade möjligheter till rörelse på jobbet, en transportpolitik som missgynnar gående och cyklister, och ett enormt utbud och marknadsföring av ohälsosam mat tillhör de faktorer som måste påverkas om man vill ha en förändring”, skriver Ågren och Lundgren.

TT