”Hår under armarna ingen slump”

RELATIONER

Forskaren tror på ren svett, men Aftonbladets läsare vill ha rakvatten

Män ska lukta rakvatten.

Det tycker över 54 procent av de som röstat på Dagens fråga på aftonbladet.se.

- Det är för att vi lärt oss att associera manlig doft med rakvatten, säger Maria Larsson, minnesforskare.

Rakvattendoften vann överlägset över färsk svett bland läsarna i omröstningen om vad en man ska dofta.

Bara drygt nio procent tyckte att mannen ska dofta svett.

Ändå är det så att svetten, den rena svetten, innehåller viktiga doftämnen. Med stor sannolikhet doftämnen som kan medverka till våra beslut om vad vi tycker om en annan person, eller till och med vara avgörande för det.

- Den här typen av doftämnen, feromoner, finns framförallt i hårväxten under armarna och kring könsorganen, säger Maria Larsson.

Hon är docent vid Stockholms Universitet och forskar i lukter.

Doften påverkar fortplantningen

- Forskningen har kunnat påvisa att den här typen av feromoner påverkar hjärnan men inte i samma områden som andra lukter.

Det är i den delan av hjärnan som kallas hypotalamus det börjar hända saker när vi känner doften feromonerna i en annan människas svett.

Bland annat så ökar blodflödet till området som är det som bland annat kontrollerar fortplantningen.

Forskaren som visat det heter Ivanka Slavic och är verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm.

Luktorganen tillbakabildades

Hennes kollega Maria Larsson tror att det kan påverka vårt val av partner.

- Man vet ännu inte riktigt hur. Det kan vara så att man känner sig mer tillfreds med den människans lukt i närheten.

Våra luktorgan är underutvecklade när man jämför med andra däggdjurs.

- Man tror att nervsystemet började omorganisera sig när vi ställde oss upp på två ben. Då behövde vi mer överblick och började använda synen mer. Luktorganen tillbakabildades, säger Maria Larsson.

Men vi har fortfarande näsor och det betyder att de fyller en funktion.

Hår under arnmarna ingen slump

-Luktorganet är livsviktigt i många sammanhang. Inte minst som varningssystem, tänk bara på hur snabbt man spotter ut nåt man fått i munnen som inte är bra.

Kan det vara så att vi tvättar och parfymerar bort de naturliga dofterna?

- Ja, man undrar ibland vad vi håller på med. Rakar bort hår och duschar ibland två gånger om dagen.

Hur kan hår under armarna ha betydelse för doften?

- Jag tror att den naturliga svettdoften har en viss betydelse även om den troligen är underordnad, för vårt val av partner. Det är inte en slump att vi har hår under armarna och kring könsorganen. Det är inte för att hålla varmt utan för att hålla kvar feromonerna, doftämnena.

Simone Söderhjelm