Sex utan kärlek allt mer okej för unga

RELATIONER

Sex i grupp eller med kompis allt vanligare visar studie

STOCKHOLM

I stort sett alla ungdomar på gymnasiet har någon gång varit förälskade. Men kärlek och sex behöver inte höra ihop, resonerar allt fler unga.

Det finns i dag en ökad öppenhet för att ha tillfälliga sexuella relationer. Gruppsex är mer okej än tidigare. Också sex med en kompis är mer accepterat, visar en studie om ungdomars sexualitet från Folkhälsoinstitutet.

Internet och "dagens globalisering" ses som två orsaker till attitydförändringarna.

Förändringen är störst bland flickor.

Samtidigt som sex inte anses höra ihop med kärlek i samma stora utsträckning som tidigare är en heterosexuell parrelation inte längre en självklarhet.

- Sexualiteten är mer mångfacetterad i dag. Gruppen ungdomar är inte lika homogen. Vi märker att man undrar över andra former av relationer. Sexualiteten och njutningen har ett egenvärde, frikopplat från reproduktion och kärlek, säger Maria Bergström, socionom och ansvarig för RFSU:s frågelåda på nätet dit många unga vänder sig.

Sexleksaker

Folkhälsoinstitutets rapport stämmer väl överens med de signaler som Riksförbundet för sexuell upplysning (RFSU) får från ungdomar.

- Vi märker till exempel att man har en helt annan attityd till sexleksaker i dag än man hade tidigare, för att sexualiteten är så njutningskopplat. Det är inte lika tabu.

De flesta verkar vara förhållandevis nöjda med sina sexuella erfarenheter. Man blir också mer nöjd i takt med ökad erfarenhet. Men i samband med alkohol tar många större risker, enligt rapporten.

Riskbeteende

Skillnader mellan könen är tydlig. Pojkar är till exempel avsevärt mer positiva än flickor till analsex.

- Det finns en grupp som är extra utsatt och det känner vi igen, en grupp som inte värnar om sig själv i första hand utan ser till andras behov. Det märks mest i frågor från flickor, att man sätter pojkars njutning över sin egen, säger Maria Bergström.

Rapporten visar på ett ökat riskbeteende. Det är enligt Bergström något att oroas över - men inte de förändrade sexualvanorna i sig.

- Det som är viktigt är att man förstår att sexualiteten är föränderlig, och att den vuxenvärld som möter ungdomarna i det här tar till sig de nya uppgifter som finns.

Rapporten är en sammanfattning av nästan 90 olika forskningsstudier om ungdomar och sexualitet.

Lisa Abrahamsson/TT