Ärlighet viktigast när vi blir kära

RELATIONER

Ny studie kartlägger hur vi träffas och väljer varandra

Män fastnar för utseende och sexig utstrålning, kvinnor för en människa som verkar trygg och känslig.

Den allra tyngst vägande egenskapen för båda är ärlighet hos den vi väljer som partner.

När kärleken ska bevaras och utvecklas blir det viktigt att kunna skratta tillsammans och vara bästa vänner.

Foto: Det berömda klicket är ovanligt.

Studien ”Kaka söker maka” handlar om hur vi söker och finner kärlek.

1 300 personer mellan 13 och 89 år har svarat på frågor om kärleken, som till exempel vad den består av, hur man hittar den och hur man förvaltar den.

Läkaren och familjeterapeuten Niklas Borell har sammanställt resultaten av undersökningen som bygger på enkäter gjorda av studenter vid Lunds universitet.

Ärlighet viktigast

Den viktigaste egenskapen hos en partner är ärlighet. Det ansåg båda könen.

Efter ärlighet kommer i ordning humor, delade värderingar, utseende, trygghet, intelligens, snällhet, empati och först på nionde plats sexighet.

Trots det har Niklas Borell funnit att just sökandet efter någon som är sexig visar en av största skillnaderna mellan könen.

Män fastnar för utseende och sexuell utstrålning, kvinnor för trygghet och empati.

Det låter som en bekräftelse på att gamla könsrollsmönster är orubbliga.

- Mycket i svaren är en bekräftelse på att saker är precis som man föreställt sig, säger Niklas Borell till aftonbladet.se.

Parningslekar

Han tror att beteendet och förväntningarna när vi söker partner är en kombination av social och biologisk påverkan. Men lutar åt att biologin i vissa situationer har mycket stor betydelse.

- Det finns videoinspelningar från barmiljöer som visar att sättet folk närmar sig varandra väldigt mycket liknar hur djuren gör i sina parningslekar.

När vi väl funnit någon att vara tillsammans med gäller det att kärleken ska hålla också.

Det viktigaste, svarar deltagarna i enkäterna, är att älska varandra.

Vad är det då att älska? Niklas Borell säger till Dagens Nyheter att vi lägger in bland annat respekt för varandra och att vara bästa vänner i begreppet.

Att ha barn tillsammans, att kunna skratta ihop och att vara varandras bästa vänner är några andra av de viktigaste förutsättningarna. Det är viktigare än ett bra sexliv och gemensamma livsmål, enligt deltagarna.

Simone Söderhjelm