Studie: 3 faktorer påverkar din attraktionskraft

Attraktion kan upplevas som mystiskt och oförklarligt. Men dragningskraften vi känner till specifika människor har inget med slumpen att göra. Enligt forskningen är attraktion nämligen förutsägbart.

Studie visar: 3 faktorer som påverkar attraktion
Därför tycker vissa att du är mer attraktiva än andra
Därför dras vi till förbjudna relationer