Långsint efter bråk? Det är sen gammalt

RELATIONER

Ny forskning visar: Hur vi agerar efter ett bråk beror på relationen vi hade till våra föräldrar – som spädbarn

Ni har bråkat – men sen då?

Hänger det långsint och envist kvar i luften, eller blir ni direkt sams och går vidare?

Ny forskning visar att hur vi agerar efter ett bråk beror på relationen vi hade till våra föräldrar – som spädbarn.

Relationsstudier fokuserar ofta på hur par bråkar – men hur man agerar efter ett bråk är också viktigt. Enligt en ny studie som publicerats i Psychological Science beror ett pars förmåga att "läka" efter ett bråk på hur de båda parterna var som spädbarn – i relationen till sina föräldrar.

Följt sedan födseln

Det är forskare vid universitetet i Minnesota som följt en grupp människor sedan deras födsel i mitten av 70-talet.

När personerna var i 20-årsåldern fick de tillsammans med sin pojk- eller flickvän genomgå tester vid universitetet.

Testerna innefattade bland annat en konfliktsituation – där paret först ombads diskutera ett ämne som de tyckte olika om, och därpå en avslappnande övning (så kallad lugnande situation) där paret fick prata om ett ämne de var överens om och tyckte lika kring.

Nya upptäckter

Den lugnande övningen var ursprungligen bara tänkt att lätta upp stämningen, så att paren inte skulle skickas iväg osams – men en av studenterna vid universitetet, Jessica E. Salvatore, uppmärksammade tydliga skillnader i parens kommunikationssätt under avslappningsperioden.

Skillnaderna som upptäcktes låg i att vissa par i en handvändning kunde gå från en upphetsad konflikt till att prata sansat om frågor de samtyckte kring, medan det hos vissa par blev tydligt att en eller båda fastnat i den tidigare konflikten.

Trygg som barn – mindre långsint

Detta blev avstampet för en större studie där Salvatore tillsammans med en grupp kollegor beslöt undersöka vad som händer efter att ett bråk i en kärleksrelation har avslutats.

Man fann då ett tydligt samband mellan en persons återhämtning från en konflikt och hur nära den knöt an till sina föräldrar som spädbarn. Människor som var trygga och nära bundna till sina föräldrar som spädbarn hade lättare att ta sig ur och hämta sig från en konflikt tjugo år senare.

Finns hopp för otrygga

Men forskarna konstaterade också att det finns hopp även för de som hade en mindre trygg relation till sina föräldrar som liten. Om du väljer en partner som hade just det – och därmed hanterar konflikter på ett mer icke-långsint sätt – så är sannolikheten stor att ni håller ihop, enligt Salvatore.

– Om den ena parten kan leda återhämtningen efter en konflikt så ger det både relationen och den andra parten en knuff framåt. Och det här var något av det viktigaste vi fick reda på; att betydelsefulla människor vi träffar senare i livet kan förändra konsekvenserna av vad som hänt tidigt.

Wendela.se