Test - hur bra är du som partner?

avZendry Svärdkrona

RELATIONER

Gradera varje påstående med mellan 1 och 5.

1. Stämmer inte

2. Stämmer någorlunda

3. Stämmer ganska bra

4. Stämmer bra

5. Stämmer mycket bra

1. Jag mår bra såväl fysiskt, känslomässigt och mentalt.

2. Jag är nyfiken och vill lära mig nya saker.

3. jag har tillräckligt många nära vänner och bekanta för att må bra.

4. Jag trivs med det jag gör på fritiden (träffar vänner, tränar, kulturella upplevelser, givande intressen).

5. Min ekonomi är stabil.

6. Mina familjerelationer fungerar som jag vill att de ska fungera.

7. Jag motionerar regelbundet.

8. Jag har ett jobb som jag trivs med.

9. Jag vet vad jag vill ha ut av mina nära relationer. Om jag inte får det tar jag aktivt itu med att förändra det som saknas.

10. Jag försöker utveckla och använda min kreativitet.

11. Jag är intresserad av hur upplevelser i min barndom och uppväxt påverkar mina relationer idag.

12. Jag kan tänka mig att ta hjälp av en terapeut för att själv må bättre.

13. Jag kan tänka mig att ta hjälp av en terapeut för att må bättre i min parrelation.

14. Jag kan hantera de svårigheter som kan dyka upp i en parrelation.

15. Jag känner till att tidigare upplevelser påverkar min relation idag. Och jag kan peka på några enskilda livsmönster.

16. Jag försöker verkligen förhindra att mina negativa livsmönster har för stor effekt på mitt nuvarande liv.

17. Jag försöker verkligen förstärka mina positiva livsmönster.

18. Jag sätter upp mål i livet som jag aktivt försöker nå.

19. Många av de beteenden som förut har hindrat mig från att vara harmonisk har jag arbetat mig igenom.

20. Jag har en känslomässig kontakt med mitt inre, med mitt riktiga jag.

Räkna ihop dina poäng

Läs också: