"Min pms förstör förhållandet – enligt min pojkvän"

RELATIONER

Eva Rusz och läsarna ger råd i relationsakuten

Pms kan förstärka problem som redan finns, men Evvis ska inte axla hela ansvaret.

- Det är som gjort för att gå åt skogen när partnern jobbar så mycket, anser Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

Konflikter mellan par handlar ofta om känslomässiga behov: trygghet, förutsägbarhet, empati och sympati samt att man bekräftar partnerns tankar och känslor, säger Eva Rusz.

- I en bra relation ska man ska man kunna coacha varandra och bibehålla den fysiska och känslomässigt anknytningen.

Jobbar tio timmar per dag

Eva Rusz tror att Evvis och hennes partner brister i just anknytning.

- Evvis behöver fundera över vilka av hennes behov av närhet, förtrolighet och bekräftelse som är minst tillgodosedda. Vet han vad hon behöver för att må bra, och vad de behöver för att må bra ihop?

Eva Rusz ifrågasätter om detta par verkligen är ett välfungerande team, med tanke på att han jobbar tio timmar varje dag, även lördagar.

- I min senaste bok ”Relationskoden” tar jag upp några av de evolutionärt viktigaste koderna för en hållbar parrelation: att vara nyfikna på varandra, skapa och bibehålla starka band, stärka relationen med närhet och sex, kommunicera bättre, förmå samarbeta och ha roligt ihop och kunna vara attraktiva för varandra.

Boka tid hos gynekolog

Hon tycker att Evvis ska förklara vinsterna med att hennes partner jobbar mindre.

- Om man inte lägger någon tid på att utforska varandra, kan relationen inte utvecklas.

Den känslomässiga sårbarheten kan visserligen öka hos många kvinnor under pms.

- Depressions- och ångestsjukdomar är mer än dubbelt så vanliga hos kvinnor än hos män och de är extra tydliga i perioden från flickans första menstruation till klimakteriet, säger Inger Sundström Poromaa, professor i gynekologi och obstetrik i Uppsala, i en intervju för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.

Eva Rusz råder Evvis att boka tid hos en gynekolog för att komma tillrätta med detta.

- Men godta inte att din partner varje gång skyller problemen i relationen på dina hormoniella svängningar.