Tummen ner för betyg i fyran

Lärarna och forskare är emot - men betyg ska de ha.

GÄRNA BETYG - MEN INTE I FYRAN ”Betyg är bra, men inte i fyran”, säger Michelle Knösch, 11, (till höger) och får medhåll av Tea Passanisi, 10.
GÄRNA BETYG - MEN INTE I FYRAN ”Betyg är bra, men inte i fyran”, säger Michelle Knösch, 11, (till höger) och får medhåll av Tea Passanisi, 10.

Bara en av tio lärare vill ha betyg från årskurs 4.

Trots motståndet ska flera skolor nu sätta tidiga betyg på prov.

– Elever i årskurs 4 betygsätts i alla OECD- länder utom de nordiska, säger Martin Ingvar som lett den förra regeringens utredning.

Om två år inleds ett försök med betyg i årskurs fyra i 100 skolor runt om i landet. Testet ska pågå i tre år och därefter ska hela det nya betygssystemet utvärderas.

Samtidigt kommer en ny forskningsrapport från Vetenskapsrådet som visar att betyg inte är så viktiga för hur mycket eleverna lär sig. Och de som inte presterar så bra påverkas ofta negativt.

Få är positiva

Kritik kommer även från lärarkåren. Hela 85 procent av medlemmarna i Lärarförbundet anser att betyg från årskurs 4 är ett dåligt förslag. Bara 11 procent ger tummen upp.

Alli Klapp, som är betygsforskare på Göteborgs universitet, menar att yngre barn behöver mer direkt och varierad återkoppling i sitt lärande.

– Betyg fungerar väldigt bra som urvalsinstrument vid eftergymnasial utbildning. Men inte som ett mått på hur det går för yngre elever. Så fort man ger ett betyg i form av en symbol, en bokstav eller ett poäng, så hamnar kommentaren i skymundan. När elever bara har fått en kommentar så har det lett till ökat lärande, säger hon och fortsätter:

– Jag tror inte att betyg fångar upp de barn som riskerar att bli underkända. Lärarna vet oftast ändå vilka som har problem och de ska inte straffas för att lärarna inte tar tag i problemen. Ett betyg i slutet av terminen stjälper snarare än hjälper. Då går de på sommarlov med känslan av misslyckande. Det ger dem dålig självkänsla och sämre framtidstro.

Välkomnar förslaget

Martin Ingvar är hjärnforskare vid Karolinska institutet och har lett utredningen ”En bättre skolstart”. Han välkomnar betygsförsöket trots all kritik.

– Utredningen visar att elever i årskurs 4 redan betygsätts i alla­ OECD-länder, utom i de nordiska och att det inte finns något som avråder från att införa det även här. Det finns inget avgörande stöd för att betyg i fyran skulle vara varken bra eller dåligt. Jag är glad över att det nu blir möjligt att studera detta. Det kommer att ge kvalificerad forskning och viktig kunskap som tidigare har saknats, säger han.

Blir inte stressade

En stor del av kritiken går ut på att barn skulle må dåligt av att betygsättas. Så enkelt är det inte, menar Martin Ingvar:

– Betygen i sig är inte en ­anledning till stress och dåligt mående, utan förhållandena där omkring. Betygen blir ett kvitto på hur skolsituationen fungerar. I skolor med en samlad och organiserad bedömningskultur där elever och lärare har en bra dialog, så känner sig eleverna inte stressade, säger han.

Tea & Michelle: Vi vill inte känna oss pressade

Gärna betyg - men inte i fyran!

Fjärdeklassarna Michelle Knösch, 11, och Tea Passanisi, 10, vill helst slippa ett par år till.

– Jag skulle nog känna mig mer pressad, säger Tea.

Trots den stora debatten kring betyg i årskurs 4 har fjärdeklassarna själva inte pratat så mycket om frågan i klassrummet.

Tea Passanisis klass har sett ett tv-inslag på "Lilla Aktuellt" om det kommande betygsförsöket och pratat om det.

– Det är bra att man får omdömen så att vi vet hur vi ligger till och hur vi ska bli bättre, men betyg skulle göra mig mer pressad och nervös på prov, säger Tea som går i Enskedefältets skola i Stockholm.

I Michelle Knöschs klass på Södermalmsskolan har frågan inte alls varit uppe.

Istället har hon pratat om det hemma med mamma.

– I fyran bytte jag skola, fick ny lärare och det var så mycket annat att tänka på. Risken är att man börjar jämföra sig med varandra i klassen och att de som får sämre betyg känner sig dåliga, säger Michelle.

Tjejerna är överens om att betyg vore lagom att få i sexan eller sjuan, men tills dess vill de helst slippa.

100 svenska skolor ska testa betyg för tioåringar

 Betygsöverenskommelsen slöts mellan regeringen och allianspartierna i början av ­februari.

 Högst 100 skolor ska på försök få ge betyg från årskurs 4. Försöket påbörjas ­senast 2017.

 En utvärdering av det nya betygssystemet, inklusive årskurs 6, ska redovisas ­senast 2020.

 En förutsättning för deltagande är intresse hos skolans ledning och lärare. Samråd ska ske med föräldrar.

 Skolverket ska se till att skolorna får olika elevsammansättning och är spridda geografiskt.

 Sedan höstterminen 2012 får elever i den svenska skolan betyg från och med höstterminen i årskurs 6.

Källa: Lärarnas Nyheter m fl

Publisert: