Känner du en avhoppare?

RELATIONER

Så kan du hjälpa:

 Om det är möjligt, försök att hålla kontakt med den anhörige. Visa att du bryr dig och att du finns där om hen väljer att lämna rörelsen.

 Lär dig allt du kan om olika manipulativa miljöer och läs på om indoktrinering. Underskatta aldrig gruppens inflytande. Din anhöriges lojalitet och åsikter kan ha ändrats radikalt på väldigt kort tid.

 Argumentera aldrig med din anhörige om hans/hennes tro.

 Gå med i ett nätverk för andra anhöriga för att få hjälp och stöd.

 Kontakta Hjälpkällan (hjalpkallan.se) eller Fri (fri-sverige) som arbetar för att hjälpa avhoppare samt deras familjer.

Källor: Fri och Hjälpkällan.