Relationer

Hon tvingas föda med risk för livet

En kvinna i minuten dör av dålig mödrahälsa

Foto: GETTY IMAGES
RISKERAR SITT LIV FÖR ATT GE LIV. I västvärlden är det mycket ovanligt att kvinnor och barn dör i samband med förlossningen. Siffran är en procent – högt räknat. Afrika och Asien står tillsammans för 95 procent av alla dödsfall.

Att bli gravid är något av det farligaste man kan göra som kvinna i ett utvecklingsland.

Komplikationer i samband med barnafödande är den största dödsorsaken bland kvinnor i fertil ålder.

Värst drabbas barnet som blir kvar.

Foto: RÖDA KORSET
GER HOPP. Ökad kunskap räddar liv. I Tchad arbetar Röda korset med att utbilda de lokala barnmorskorna i det mest grundläggande kring risker och hygien.

När man beskriver situationen för mammor och barn i tredje världen är siffrorna lika svarta som ofattbara. Över en halv miljon kvinnor dör varje år i samband med graviditet och förlossning – och nästan alla bor i utvecklingsländerna. Det är det tydligaste tecknet på hur stort gapet mellan rika och fattiga länder är när det gäller kvinnorna. De lever under fundamentalt olika förutsättningar. I västvärlden är det mycket ovanligt att kvinnor och barn dör i samband med förlossningen. Siffran är en procent – högt räknat. Afrika och Asien däremot står tillsammans för 95 procent av alla dödsfall.

Barnet kan utnyttjas

Utöver den personliga tragedin är en mammas död ofta förödande för barnet. Utan skyddet från sin mamma är barnet utsatt för faror som fattigdom, sjukdomar och kan utnyttjas på olika sätt, exempelvis som soldat.

Uppskattningsvis 4 miljoner dödfödda spädbarn föds varje år i tredje världen, och lika många hinner bara leva i högst fyra veckor på grund av infektioner, förlossningsskador och skador som hör samman med för tidig födsel.

För varje kvinna som dör, göms ytterligare 30-50 till i statistiken som får allvarliga skador. Tillsammans utgör de uppemot 25 miljoner kvinnor varje år vars öde också är ett hårt slag både mot familjen i kampen mot fattigdom och mot samhället där hon bor som förlorar hennes ofta obetalda arbetsinsats.

Vanligaste dödsorsaken i Afganistan

Afghanistan är kanske det allra farligaste landet för gravida kvinnor och här är den största dödsorsaken bland kvinnor överhuvudtaget komplikationer i samband med graviditet och förlossning. En afghansk kvinna löper 60 gånger högre risk än en kvinna i ett i-land att dö.

Spädbarnsdödligheten är också bland väldens högsta med ett genomsnitt på 165 avlidna barn av tusen födda. Mer än var fjärde barn upplever inte sin femårsdag.

Det som på samma gång är både tragiskt och inger hopp är att de flesta dödsfall bland både kvinnor och barn skulle gå att förhindra - genom familjeplanering för att undvika oönskade graviditeter, utbildad vårdpersonal vid förlossningarna, tillgång till akutvård vid förlossningskomplikationer och stelkrampssprutor till barnen.

Faktum som visar att det går att förändra.

Åsa Erlandson