Kvinnors sexuella hälsa viktig nyckel för millenniemål

RELATIONER

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa är nyckeln till uppfyllandet av FN:s millenniemål, enligt en rapport från chefen för FN:s millennieprojekt Jeffrey Sachs på tisdagen.

Enligt rapporten får arbetet med att nå millenniemål som t.ex. att bekämpa hiv/aids och att förbättra mödrars och barns hälsa en stor skjuts framåt om den sexuella och reproduktiva hälsan i fattiga länder ökar.

Rapporten - kallad Allmänna val, privata beslut: Sexuell reproduktiv hälsa och millenniemålen - konstaterar att miljontals kvinnor världen över inte har tillgång till preventivmedel samt att en av 16 kvinnor i Afrika söder om Sahara dör av graviditets- eller förlossningskomplikationer. Den rekommenderar att projekt kring sexuell och reproduktiv hälsa skrivs in i ett stort antal fattiga länders utvecklingsplaner. En aspekt är att männen ska engageras i högre grad, något som lett till framgångsrika projekt i bland andra Bangladesh och Colombia.

TT