Relationer

Medicin för män farlig för kvinnor

RELATIONER

Läkemedel kan påverka kvinnor annorlunda än män

En del läkemedel påverkar kvinnor annorlunda än män. Exempelvis kan medicin som minskar risken för hjärtattack hos män ha helt motsatt effekt för kvinnor.

En studie som presenterades tidigare i år vände upp och ner på begreppen om hur hjärt-kärlsjukdomar kan förebyggas.

Det har tidigare visats att låga doser av värktabletter innehållande acetylsalicylsyra minskar risken att drabbas av hjärtinfarkt, men att medicinen inte påverkar risken att drabbas av stroke. Problemet är bara att denna sanning grundar sig på studier på enbart män.

Tvärtom för kvinnor

När det gäller kvinnor är det tvärtom. De som tar aspirin verkar få ett visst skydd mot stroke men inget alls mot hjärtinfarkt.

Det här är bara ett exempel på hur olika män och kvinnor kan påverkas av läkemedel.

I den vetenskapliga tidskriften Science presenteras flera parallellfall.

Antibiotika hör till en grupp av läkemedel som kan påverka hjärtrytmen. Men två av tre sådana rapporterade fall av rytmstörningar har visat sig drabba kvinnor, som är särskilt känsliga eftersom deras hjärta behöver längre tid än männens för att ”ladda om” mellan varje hjärtslag.

Mycket talar för att även så kallade cox-2-hämmare kan ha olika effekt beroende på kön. Försök på möss visar att dessa smärt- och inflammationsdämpande mediciner kan stoppa det skydd som östrogen annars ger mot hjärt- och kärlsjukdomar.

Om det visar sig att denna upptäckt också gäller för människor kan det betyda att unga kvinnor som tar cox-2-hämmare löper ökad risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke.

Även smärtstillande medel som morfin har olika effekt beroende på kön, precis som medel mot depression.

Mycket återstår

Många tror att forskarna ännu bara har skrapat lite på ytan när det gäller könsskillnaderna.

Tidigare studier har ofta gjorts på män, trots att kvinnor genom sin mindre kroppsstorlek har ett långsammare upptag av de verksamma substanserna i kroppen. Det tar också längre tid för kvinnornas njurar att utsöndra ämnena. Med större andel kroppsfett stannar även fettlösliga ämnen kvar längre i kvinnornas kroppar.

En kvinna som sväljer lika många piller som en man kan därför få en helt annan nivå av den verksamma substansen i blodet än mannen.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Relationer