Gift dig – och få ett bättre liv

RELATIONER

Äkta makar har bättre hälsa än sambor och singlar

Vill du vara frisk och leva länge?

Gift dig!

Personer som lever som äkta makar har nämligen i genomsnitt bättre hälsa än sambor och singlar.

Men det räcker inte med papper och ringar: Äktenskapet måste vara lyckligt.

Sju europeiska länder har ingått i studien som visar ett samband mellan det äkta ståndet och ett gott liv.

Gifta har inte bara bättre fysisk och psykisk hälsa än sambor och ensamstående, de har också en 15 procent lägre risk att dö i förtid.

För män är det framför allt den fysiska hälsan som förbättras, medan kvinnan får bättre psykisk hälsa av att gå till vigselförrättaren.

”Större engagemang ger fördelar”

Forskarna vid Cardiff University som har undersökt sambandet mellan civilstånd och hälsa har publicerat sin studie i British Medical Journal. Deras slutsats är att de som lever som gifta har fler vänner, äter bättre mat och tar hand om varandra.

– Äktenskap och andra partnerskap kan placeras ut längs en glidande skala av engagemang. Större engagemang ger fler fördelar, säger forskaren John Gallacher enligt Daily Mail.

Men varför är då äktenskapet, rent statistiskt sett, bättre för parternas välbefinnande än samboskapet?

Jo, för att giftermålet, enligt John Gallacher, ofta är ett tecken på större engagemang och också ofta håller längre än samboförhållandet.

Lever längre

Han och hans forskarkollega – och son – David Gallacher har studerat data från 148 olika studier om sammanlagt en miljard människor i sju olika länder i Europa.

Och även om alla fruar och äkta män inte själva är medvetna om vilka hälsovinster de har av sina förbund, så är bilden entydig; de äkta hälfterna lever 10-15 procent längre än genomsnittet för landet. Längre äktenskap ger också större effekt på livslängden.

En följd av det resonemanget är att man bör gifta sig ung. Det tycker forskarna också som räknat fram att den bästa åldern för kvinnan att gifta sig är mellan 19 och 25 – och för männen strax efter 25.

Olycklig relation skadar hälsan

Men – det finns en hake – papper, löften och ringar räcker inte.

Kort sagt: man ska vara lyckligt gift.

Ett olyckligt förhållande är skadligt för hälsan – och sämre än att vara singel.

– Budskapet är enkelt. Trofasta och respektfulla relationer ger stora hälsovinster, både fysiskt och psykiskt – och de växer med tiden, säger Gallacher.