Se hit! Här är de - kvinnorna ni söker

Databas vaskar fram kvinnor till framtidens bolagsstyrelser

Jämn könsfördelning ingen utopi En databas erbjuder nu svenska företagsstyrelser över 800 kompetenta kvinnor att välja bland.
Jämn könsfördelning ingen utopi En databas erbjuder nu svenska företagsstyrelser över 800 kompetenta kvinnor att välja bland.

Nu kan storföretagen sluta skylla ifrån sig. Inom kort lanseras en databas med 800 tunga kvinnliga kandidater. Det är bara att välja och vraka.

– Jag har alltid vetat att det finns kvinnor med rätt kompetens. Nu ska de presenteras för storföretagens valberedningar, säger Camilla Wagner som tagit fram databasen.

Camilla Wagner
Camilla Wagner

Tillsammans med kompetensmäklarföretaget Invest in Relations har hon kartlagt samtliga befattningshavare i ledningsuppdrag och styrelser för samtliga börsbolag och Sveriges 500 största företag. Utifrån detta har hon sedan sammanställt en lista med fler än 800 kvinnor som har den kompetens som valberedningarna kan tänkas efterfråga.

– Målet är att 45 män ska flytta på sig och ge plats för 45 kvinnor. Då finns kvinnor representerade i 40 procent av börsens allra största bolag, säger Camilla Wagner, tidigare redaktör för Veckans Affärer Kvinna och ansvarig för listan ”Näringslivets 125 mäktigaste kvinnor.

Få kvinnor i mäns nätverk

– Det handlar inte om att kvinnor inte skulle ha rätt kompetens utan att det är män som sitter på makten och letar upp och tillfrågar andra män inom sina nätverk. Där finns det väldigt få kvinnor. Det är ett strukturellt problem som vi måste hjälpas åt med, påpekar hon.

Databasen som innehåller cirka 12 000 namn på män och kvinnor är inte ny, men den har tidigare aldrig använts för styrelserekryteringar. För att lösa just den ojämna könsfördelningen i styrelserna har 800 kvinnor identifierats och, efter en granskning av meriter och erfarenheter, bedömts ha de kvalifikationer som valberedningar i stora företag ofta efterfrågar.

Flera företag intresserade

Namnen ska matchas med börsbolagens specifika förfrågningar och presenteras för valberedningarna inför valet av nästa års styrelser.

– Flera stora företag har visat intresse. De vill verkligen hitta en lösning för att finna och få in fler kvinnor. Tidigare har de använt databaser där vem som helst kan lägga till sig. Det som skiljer den här databasen är att du inte kan anmäla dig själv utan här har vi valt ut personer som verkligen är kvalificerade. När de sedan presenteras för företagen så har de redan genomgått en noggrann granskning, säger Camilla Wagner.

• De kvinnor som är med i databasen är väl redan engagerade i olika styrelser, arbetar ni för att hitta nya namn också?

– De är helt nya namn. Ingen av de här 800 kvinnorna har i dag någon styrelseposition. Men de har operativa befattningar med stort ansvar och skulle därför kunna vara intressanta som styrelsemedlemmar i stora företag. 

”Långt ifrån nöjda”

Peter Lundkvist är ägaransvarig på Tredje AP-fonden som äger aktier i många företag, bland annat på den svenska börsen. Han är också med i valberedningen för företagen Vasakronan och Karolinska Development.

– De senaste åren har vi jobbat aktivt med att få en jämnare könsfördelning och plockat in fler kvinnor än tidigare ,men än är vi långt ifrån nöjda. Även om det inte finns någon forskning som visar att en jämnare könsfördelning leder till högre avkastning eller snabbare utveckling så tror vi att vi får en helt annan typ av diskussion i styrelserummen, säger han och tillägger att de letar efter potentiella styrelsemedlemmar i samma forum oavsett om de är på jakt efter män eller kvinnor.

Svårt plocka bort kompetenta män

– I vissa branscher, till exempel stålindustrin, kan det vara svårt att hitta kvinnor med rätt kompetens eftersom de flesta med rätt utbildning och erfarenhet hittills varit män, men i de flesta andra branscher är det nog lika lätt att hitta kompetenta kvinnor som kompetenta män. Vi letar i databaser, genom rekryteringskonsulter och i våra egna nätverk. Det svåra är nog inte att hitta rätt personer utan att vi för att förändra könsfördelningen och få in fler kompetenta kvinnor måste plocka bort lika många kompetenta män.

Databaser med kvinnlig kompetens

Här finns kvinnor redo att axla tunga styrelseposter

Invest in Relations databas VA500+

I databasen finns cirka 12 000 namn varav 2000 kvinnor. Här finns samtliga kvinnliga befattningshavare i ledningsgrupper och styrelser för Sveriges 500 största företag och även samtliga börsbolag. 800 av dem har en bakgrund som passar för ledningsuppdrag.

Vem kan registrera sig?  Invest in Relation granskar och väljer tillsammans med Camilla Wagner ut kvinnor utifrån tidigare meriter och erfarenheter. De kvinnor som hittills har valts ut har i nuvarande eller tidigare arbeten haft stort operativt ansvar men ännu inga styrelseuppdrag.

Läs mer:  http://www.investinrelations.com/

www.mbkerstin.se

Grant Thorntons styrelsedatabas

Revisions- och konsultföretaget Grant Thornton arbetar aktivt för att få in fler kvinnor i styrelserummet. Som ett led i detta har de utvecklat Styrelsedatabasen som är ett register för rekrytering av kvinnliga ledamöter. Den som söker kvinnliga ledamöter vänder sig dit och de tar fram en eller flera kandidater som matchar den önskade profilen.

Vem kan registrera sig? För att vara med i Styrelsedatabasen krävs ett medlemskap i Kvinnligt nätverk .

Läs mer: http://www.grantthornton.se/Natverk/Kvinnligt-natverk/Styrelsedatabasen/

Styrleseakademins kandidatbank

Styrelseakademiens rikstäckande kandidatbank förmedlar professionellt rekryteringsstöd, styrelsekandidater, mentorer och traineeplatser.

Vem kan registrera sig? Som medlem kan du registrera dig i kandidatbanken.

Läs mer: styrelsekandidater.se

Styrelsekraft

Styrelsekraft är instiftat av regeringen för att främja hållbar tillväxt genom att öka andelen kvinnor i företagsstyrelser. Ett av de främsta syftena är att genom mentorskap och utbildningsstipendier öka andelen kvinnor i bolagsstyrelser. Via en cv-databas kan företag hitta lämpliga styrelsekandidater.

Vem kan registrera sig? Den som gått Styrelsekrafts utbildningsprogram kan registrera sitt cv i databasen.

Läs mer: http://www.almi.se/Kunskapsbank/Information-och-fakta/styrelsekraft/

Publisert: