Kvinnor mer irriterade än män i trafiken

RELATIONER

Men männen reagerar mer aggressivt när de stöter på problem, visar studie

Kvinnor tycks bli mer irriterade än män när de hindras i trafiken.

Männen reagerar däremot mer aggressivt, enligt en pågående studie.

Gunilla Björklund, doktorand i psykologi vid Uppsala universitet, arbetar med en avhandling om samspelet i trafiken och om hur och varför informella regler uppstår.

– Trafikanterna uppfostrar varandra. Har någon helljuset på vid möten eller vägrar flytta sig vid omkörning blir andra trafikanter irriterade och blinkar med helljuset, säger Gunilla Björklund.

Pekar finger

Hon berättar att brittiska studier har visat på tre övergripande tillfällen när vi blir irriterade i trafiken:

När någon hindrar vår framfart, genom att till exempel köra för sakta eller köra ut alldeles framför oss.

När andra kör vårdslöst genom att åka slalom mellan medtrafikanterna eller göra farliga omkörningar.

När andra visar sitt ogillande över vårt sätt att köra, till exempel tutar, skriker, hytter med näven eller pekar finger.

Yngre surare

Med den brittiska studien som grund har Gunilla Björklund gjort en enkätundersökning bland hundra anställda och studerande på högskolan i Dalarna.

De har bland annat svarat på frågor om hur irriterade de skulle bli i ett antal provocerande situationer och hur de skulle reagera.

– Min undersökning bekräftar i stort sett resultaten i den brittiska, även om kvinnorna hos mig är mer irriterade än männen.

Enligt Gunilla Björklund blir yngre mer irriterade än äldre av att hindras i trafiken. Den som själv brukar köra för fort blir inte så irriterad av andras vårdslösa körning.

Svensk ilska

Exempel på sådant som upprör oss svenskar mest i trafiken, enligt Gunilla Björklunds undersökning, är:

När någon kör mycket nära oss.

När någon tar en parkeringsplats som vi stått och väntat på.

När någon kör nära oss med helljuset på.

När någon backar ut framför oss utan att se sig för.

När någon ökar hastigheten samtidigt som vi håller på att köra om.

– Vi tror att andra är mer irriterade i trafiken än vad de egentligen är och att andra gör misstag eller kör för sakta med flit. Själva gör vi misstag eller kör för sakta på grund av situationen, säger Gunilla Björklund och konstaterar att en irriterad bilförare är en sämre förare.

– Reaktionsförmågan är sämre, precis som förmågan att bearbeta information, omdömet och den motoriska förmågan.

TT: Går det att bygga bort irritation?

– Det är svårt. Enligt den brittiska studien blir vi inte speciellt irriterade på fasta hinder i trafiken eller exempelvis pågående vägarbeten, däremot på andras beteenden. Därför är det viktigt att ändra inställning hos förarna.

TT