"Min kompis har anorexia – vad gör jag?"

RELATIONER

Psykologen Carl Lago svarar på läsarnas frågor

Foto: Anorektiker är inte särskilt psykiatriskt sjuka, enligt Carl Lago."Det märks efter en veckas ätande. Då brukar tjejerna bli helt annorlunda."

Hej säger: Hej Carl, finns det möjligheter att bota anorexia? Varför uppstår det?
Carl Lago säger: Ja, absolut, men det kan ta mer eller mindre tid. Efter något år har ca 40% tagit sig ur sin anorexia och efter 7-8 år finns ganska få kvar som har denna diagnos.
K säger: Vart kan man vända sig som nära vän till någon som har/har blivit frisk från anorexia? Hennes tankesätt är fortfarande inte friskt och jag vet inte hur jag ska hantera det för hon kommer till mig och pratar om det och litar blint på allt jag säger. Jag vet inte vad som är bäst att säga och göra.
Carl Lago säger: Anorexia uppstår därför att man inte äter tillräckligt mycket. Det kan tyckas fånigt att säga det så, men jag tror att det faktiskt är lätt att glömma bort ibland. Sedan kan orsakerna till att man inte äter variera, liksom orsakerna till att man har svårt att börja äta bra. Men man kommer aldrig runt kostens betydelse.
Om din vän har så stort förtroende för dig tycker jag att det är bra att ni gemensamt uppsöker ätstörningsvården. Det är väldigt tungt och ensamt att bära hela bördan och din vän behöver dig säkert som vän även om hon också har en vårdkontakt
stefan säger: Hur lägger man märke tiil anorexi?
Carl Lago säger: Dels ser man förstås att personen har förlorat mycket i vikt. Som vän eller förälder börjar man ofta upptäcka att personen undviker att vara i matsituationer tillsammans med andra.
Gabbi säger: Vilket bmi krävs för att tvångsvårdas?
Carl Lago säger: Det finns ingen absolut BMI-gräns.
anne haavisto säger: minns inte just nu, men kan man tvångsvårda de som fyllt 18?
Carl Lago säger: Ja, man kan tvångsvårda alla om det finns en allvarlig risk för deras liv eller hälsa.
Lina säger: Hej Carl. Vad gör man när man har en anhörig som har anorexia men som vägrar erkänna det själv? Hur hjälper man en sån person som inte vill ha hjälp?
Carl Lago säger: Jag tycker att du ska vända dig till den närmaste ätstörningsvården för att diskutera och få råd. På så sätt kan du få mera personliga råd och vet också vad din anhöriga kan erbjudas. Jag tror dock att det är mycket viktigt att faktiskt reagera. För vad signalerar man med att hålla tyst när man ser vad som håller på att hända?
mirella säger: min brors dotter lider av anorexi....hon är bara 10 år snart elva hon har haft redan ett tag....vi vet inte vad vi ska göra och hur vi får rätt vård till henne...ingen verkar ta det på alvar...snällä hjälp oss
Carl Lago säger: Se svaret till Lina!
anne haavisto säger: Finns det nåt man kan göra för att undvika att ens barn får sjukdomen?
Carl Lago säger: Om man försöker att äta gemensamma måltider är chansen att man upptäcker ätstörningsproblem i tid betydligt större. Det finns också en hel del böcker Både faktaböcker och mer självbiografiska som kan ge mera insikt om hur man kan uppleva ätstörningen "inifrån"
tjej25 säger: Vad krävs för att få hjälp? Jag har tappat tron på vården helt (vårdcentral, akutpsyk och öppenpsyk), eftersom det alltid slutar med att jag blir hemskickad. I bästa fall med en medicinjustering (inkl näringsdryck). Jag behöver vilja och motivation, men allting handlar bara om vikt och att dämpa symptom. Ska det vara så?
Carl Lago säger: Om man skickar med dig näringsdrycker antar jag att ni är överens om att du har ätstörningsproblem. Har du gått till psyk ett tag med de här problemen skulle det vara väldigt bra om de får reda på att du inte tycker att du får rätt hjälp. Vet de det, borde det kanske vara dags att diskutera alternativ. Det kan vara litet svårare om man måste remittera någon annan stans i landet.
Tim säger: Hejsan carl. varför får man inte hjälp direkt? är de nått fel på samhället?
Carl Lago säger: Jag tror inte att det bara är då man har ätstörning som man tycker att man får vänta för länge, men ibland kan det vara risk att problemen förvärras av väntan och då kan man ju ha fog för att ställa din fråga. På en del håll i landet finns det alldeles för liten tilgång till bra vård för den här typen av problem
Arne säger: TYVÄRR - läkare i NV-Skåne tar inte in med tvång. Patienten får själv bestämma. Här är huvudproblemet . den som behöver vård och hjälp inser inte det själv. Anhöriga har inte heller någon talan om patienten är myndig. Så - vad gör man ?
Carl Lago säger: Jag vet arr det är oerhört svårt och smärtsamt att vara anhörig i ett läge då man är jätteorolig för sin dotter, syster, släkting, vän. Men vården har rätt/ska skydda personer som står i allvarlig risk, även om det förstås är en bedömningsfråga. De använder den möjligheten i Skåne också
Hej säger: Är det vanligt att Anorexia drabbar män?
Carl Lago säger: Var tioende som drabbas är man, men det är en betydligt mindre andel pojkar/män i vården. Förmodligen både för att det kan vara svårare att själv söka för en "kvinnlig" sjukdom och att det är svårare för vården att inse problemens natur om det är pojkar/män som har dem
andreea säger: vad gör man när ens kompis har fått anorexia och vägrar söka vård?
Carl Lago säger: Nu vet jag inte vare sig din, eller din kompis ålder, men jag vet att det kan bli ett alldeles för tungt ansvar att veta att kompisen far illa, men inte får hjälp, samtidigt som man kanske som vän är den enda som vet hur det är ställt. Be någon annan om hjälp för att slippa bära det här själv. Kanske du kan tala med dina egna föräldrar, din kompis föräldrar, skolsyster, eller någon annan i skolhälsovården. Det kanske kan vara svårt för din kompis att gå med på detta, men det är ju faktiskt ett sätt för dig att ta hennes problem på allvar!
Moderator säger: Nu kommer dagens sista fråga. Stort tack till Carl Lago och alla som ställt så bra frågor!
säger: Hej! Är verkligen psykjouren rätt ställe att för en 18-åring att få hjälp när man lider av ätstörningar? I stockholm sydväst finns inte ens ett mobilt team som kan möta en ung människa med problem. Till ätstörningsbehandling är det ca 6 mån väntetid. Hur överlever man denna väntan. Tindra
Carl Lago säger: Jag skulle verkligen önska att det var lättare att komma till rätt vård snabbare! Det har ju oftast tagit ett bra tag innan man kommer till psykjouren också! Vårdgarantin säger att man ska: "erbjuda behandling inom 90 dagar från det att beslut om behandling fattats". Är man bara hänvisad till jouren är det inte tillfredsställande att man ska behöva vänta dubbelt så länge som vårdgarantin talar om.