Kvinnor utan barn största förlorarna

RELATIONER

Barnfamiljernas inkomst ökar mest

De som har haft sämst ökning av sin disponibla inkomst är ensamstående kvinnor utan barn. Bäst gick det för män med barn hemma.

Ensamstående kvinnor hade i genomsnitt en disponibel inkomst på 123 100 kronor om året 2001. Det är en ökning med bara 4,2 procent.

Bäst gick det för män med barn i hemmet. Dessa män ökade sin inkomst med 11 procent till 293 500 i snitt, enligt Statistiska Centralbyrån, SCB. Det är mer än dubbelt så mycket som de ensamstående kvinnorna hade.

Lönen är givetvis en viktig faktor för inkomsten men inte den enda.

- Det är inte bara lönen som påverkar den disponibla inkomsten. Barnbidrag, studiebidrag, socialbidrag, bostadsbidrag och underhållsbidrag räknas också in, säger Anders Ljungberg som är handläggare på Statistiska Centralbyrån.

Äkta par och sambos med minst ett barn under 18 år ökade i snitt sin gemensamma inkomst med 9,9 procent till 372 000 kronor förra året. Det är den gruppen som det har gått bäst för om man ser på lite längre sikt.

- De har ökat sin disponibla inkomst mest sedan 1995, säger Anders Ljungberg.

Vad det beror på kan han inte svara på. Det finns flera faktorer som påverkar. Maxtaxan som påverkat många familjers ekonomi positivt, räknas dock inte in i den disponibla inkomsten så den påverkar inte SCB:s statistik.

Länkar till statistiken:

SCB:s statistik för år 2000 över inkomsten i Sverige, kommun för kommun.

Där tjänar man mest och minst

De högsta och lägsta disponibla inkomsterna per familj i landet. Källa: SCB.

Susanna Vidlund