Relationer

”Vi måste prata”

Av: 

Lina Lindkvist

RELATIONER

Experten: ”… men ord löser inte alla problemen”

För många kvinnor är ”prat” den självklara vägen till närhet och förståelse. För många män ett hot – som resulterar i demonstrativ tystnad.

– Kvinnor pratar för att få kontakt, män måste ha kontakt för att vilja prata, säger äktenskapsrådgivaren Patricia Love.

Nej, att ”prata om det” är inte lösningen på alla relationsproblem. Och kontakt är viktigare än kommunikation, menar professor Patricia Love och doktor Steven Stosny, författarna bakom boken ”Förbättra din relation – utan onödiga ord”.

– Vi kan inte vänta oss att vår partner ska visa kärlek på exakt samma sätt som vi själva gör. För att komma närmare varandra måste vi försöka förstå varandras kärleksspråk, och det handlar inte alltid om ord, säger Patricia Love.

”Anklaga inte”

Stosny och Love framhåller betydelsefulla biologiska skillnader bakom de flesta pars gräl och diskussioner. Många kvinnor gör till exempel misstaget att inleda ett samtal med en anklagelse, vilket gör att mannen redan från början känner sig misslyckad och helt enkelt stänger av, säger Patricia Love.

– Bakom varje besvikelse finns ett otillfredsställt behov, och här handlar det för kvinnan om att kunna uttrycka sitt behov utan att kritisera. ”Älskling, jag skulle bli glad om …” eller ”Kan du hjälpa mig med …” möter säkerligen ett varmare mottagande än en anklagelse.

Lösningen ligger alltså i att acceptera olikheterna, Patricia Love är dock noga med att påpeka att de här biologiska skillnaderna inte rör samtliga män och kvinnor utan ungefär 70 procent, och våga kommunicera på varandras kärleksspråk.

Fysisk beröring

Rensa bort onödiga ord och satsa på kommunikation som ni båda är trygga med. Fysisk beröring eller romantiska gester – fråga din partner vad som signalerar ”jag älskar dig” för just honom eller henne. Var lyhörda för varandra.

”Återskapa magin”

Och kom ihåg att män och kvinnor oftast strävar mot samma mål; de största, mest berörande stunderna i livet. De stunderna, menar Patricia Love, är de som inträffar när ingen pratar.

– Vårt mål är att återskapa de här magiska ögonblicken. Där kan paret hitta tillbaka till varandra igen, för det var den magin som gjorde att de föll för varandra från början.

Publisert: