Regeringen ger mer pengar till kvinnojourerna

RELATIONER

Satsar på utsatta kvinnor – och på män som slår

I den budget som regeringen lade fram igår får kvinnojourerna runt om i landet ytterligare 20 miljoner kronor att dela på.

– Det är jätteglädjande och välbehövligt. Förhoppningsvis slipper vi nu avvisa kvinnor och barn som behöver hjälp, säger Lina Ploug, ordförande i ROKS.

I sin första budget lovar den nya regeringen att satsa mer på att bekämpa mäns våld mot kvinnor. De ska ta fram en handlingsplan som bland annat ska innehålla hur man ger bättre stöd till drabbade kvinnor samt förslag på hur stadsmiljön kan göras om för att göra kvinnor ska känna sig tryggare.

Fler skyddade boenden

Dessutom föreslår de alltså att kvinnojourerna ska få sina anslag höjda med 20 miljoner kronor. Lina Ploug, ordförande i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, ROKS, är förstås nöjd.

– Pengarna behövs verkligen, faktiskt till ren grundverksamhet. Bara hälften av alla jourer har någon anställd – att anställa någon betyder kontinuitet och anträffbarhet, att vi kan vara där och svara i telefon oftare. Vi blir inte beroende av ideella krafter, även om de i dag gör ett jättejobb.

– Vi behöver också fler skyddade boenden. Då slipper vi avvisa kvinnor och barn som behöver hjälp.

Stöd till män

Regeringen vill också satsa mer på att ge hjälp till män som slår kvinnor. Tre miljoner kronor ska satsas på detta. Sveriges förenade mansjourer ställer sig mycket positiv till förslaget.

– Det är bra för alla, även för kvinnorna. Många kvinnor drar sig för att anmäla sina män – de vill inte att deras barns far, som de kanske trots allt älskar, ska hamna i fängelse. Men om de vet att de kan få hjälp och vård så tror jag att fler våga anmäla, säger Peter Haglund, ordförande i föreningen.

Regeringen fortsätter också att satsa på kampen mot hedersrelaterat våld, och utöver de 180 miljoner kronor man hittills har satsat över tre år, skjuter de nu till 20 miljoner. De lägger också 10 miljoner kronor på att ta fram en handlingsplan mot prostitution och människohandel.

Anna Andersson