Barn vågar inte bajsa på dagis

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2000-09-27

När får Sverige sin första utbrända fem-åring? Barnens stress på dagis ökar alltmer.Allt fler dagisbarn drabbas av förstoppning eller bajsar på sig.Personalen hinner inte hjälpa dem på toaletten.

Barnen får inte sitta i fred på toaletten.

Ingen hör när de ropar att de är klara.

– Det påverkar ju barnets hälsa och livskvalitet varje dag, säger barnhälsovårdsöverläkare Margareta Blennow i Stockholm.

Tecken på stress hos barn yttrar sig ofta i kroppsliga symptom. Till de allvarligare symptomen räknas problem med avföring: att barnet blir förstoppat eller bajsar på sig. Bilden är arrangerad

Många barn och färre personal har ökat stressen på förskolorna. Tecken på stress hos barn yttrar sig ofta i kroppsliga symptom, enligt Margareta Blennow.

Till de allvarligare symptomen räknar hon just problem med avföring: att barnet håller sig, blir förstoppat eller bajsar på sig.

Barnsjuksköterska Christina Tufvesson på barnavårdscentralen i Hagsätra i Stockholm bekräftar att allt fler barn inte vill bajsa på dagis.

– Det här problemet har ökat i takt med att det blivit stora barngrupper, säger hon.

Barnen får helt enkelt

inte den lugn och ro som de behöver för att kunna bajsa. Till exempel är de rädda för att bli inlåsta på toaletten och inte kunna komma ut.

– Och vem vill sitta på toaletten och bajsa när det står andra och tittar på? undrar Christina Tufvesson.

Att barn blivit sittande en kvart på toan, därför att ingen hör när de ropar och behöver hjälp med att torka sig, sätter sina spår.

Barnen går och håller sig hela dagen och bajsar på sig istället, eller så blir de förstoppade och får ont i magen. Problemen kan bli långvariga.

– Det finns oerhört många barn som inte vill bajsa på dagis, säger Helga Björkman, barnsjuksköterska och vårdutvecklare för barnavårdscentralerna i två sjukvårdsdistrikt i Stockholm

– Vi ser sexåringar som bajsar på sig för att de inte vill gå på toa under dagen, säger Christina Tufvesson.

FAKTA/Stress på dagis

Så drabbas barnen av stressen

Mary Mårtensson