”Vi vågar inte gå ut”

RELATIONER

Så begränsar svenska kvinnor sig i vardagen

Sex av tio kvinnor undviker att gå ut ensamma på kvällen.

Mest rädda är tonårstjejerna.

Kvinnors rädsla för att bli våldtagna ökar kraftigt, visar Aftonbladet/Sifo.

Ökningen av antal grova sexöverfall och våldtäkter gör att allt fler kvinnor drar sig för att gå ut om kvällarna.

Sex av tio kvinnor är rädda för att gå ut ensamma, enligt Aftonbladets Sifoundersökning. Lika många uppger att de är mer rädda idag än tidigare.

Tonåringar mest rädda

– Det är inte acceptabelt att människor ska behöva gå och vara rädda. Det är en frihetsinskränkning om kvinnor inte kan röra sig fritt som de skulle vilja i våra parker, säger Madeleine Leijonhufvud, professor i straffrätt.

Undersökningen visar att den ökade rädslan är spridd över alla åldrar.

Mest oroliga för att röra sig ute sent är tonåringarna. Hela 67 procent av tjejerna mellan 15 och 20 år undviker att gå ut själva sent på kvällen av rädsla för att bli våldtagna.

– Det är inte säkert att man kommer åt överfallsvåldtäkterna genom att förändra lagen. Det handlar om män som mår dåligt. Vi lever i ett hårt, våldsamt och sexualiserat samhälle som människor har svårt att hantera, säger Madeleine Leijonhufvud.

Sexöverfallen har ökat i framför allt större städer och det återspeglas också i undersökningen. Storstadskvinnorna är mest oroliga medan något färre kvinnor i glesbygd är rädda för att bli överfallsvåldtagna.

För att minska antalet överfall krävs breda insatser. Ett sätt som prövas är att öka belysningen i parker och använda annan teknik.

”Förändra beviskraven”

– Det vore utmärkt med övervakningskameror. Jag tror att många kvinnor tycker att det är bra att det finns en storebror som ser oss, och därmed också skyddar oss, säger Madeleine Leijonhufvud.

Den nya regeringen har redan flaggat för hårdare straff för våldtäkter. Hela lagstiftningen borde ses över och ta sin utgångspunkt i ett mer kvinnligt perspektiv, säger Madeleine Leijonhufvud:

– Vår våldtäktslagstiftning måste anpassas till Europa-konventionens krav, beviskraven måste förändras.

Så stöder du Vita bandet

För 25 år sedan bildades rörelsen Vita bandet efter att 14 kvinnor mördats på ett universitet i Kanada.

Genom att sätta på dig bandet lovar du att aldrig utöva, acceptera eller blunda för mäns våld mot kvinnor.

Varje dag våldtas åtta svenska kvinnor. Just nu jagar polisen våldtäktsmän i Örebro, Borlänge och Falköping och många kvinnor vågar inte längre gå ut ensamma. Aftonbladets Linda Hjertén och Jessica Ritzén har granskat det ökande våldet mot kvinnor. Ta ställning – sätt på dig Vita bandet.