Myt att läkemedel bara testas på män

Uppdaterad 2011-03-08 | Publicerad 2004-07-06

Ny studie: 80 procent av alla preparat testas på båda könen

Det är en vanlig uppfattning att de flesta läkemedel bara testas på män även om de sedan ska användas av kvinnor.

Men det är inte sant, visar en ny kartläggning. De allra flesta mediciner testas på både män och kvinnor.

Så sent som för en månad sedan skrevs i en statlig utredning att ”endast ett fåtal läkemedel testas på kvinnor när de kommer ut på marknaden” och när frågan har kommit upp till debatt har den tesen ofta fått stöd.

Med bakgrund av det har Läkemedelsverket i Uppsala gjort en genomgång av hur stor andel av nya mediciner som testas på män respektive kvinnor, skriver Upsala Nya Tidning. Resultatet publicerades i senaste numret av tidskriften ”Information” som ges ut av Läkemedelsverket och det visar att verkligheten ser annorlunda ut.

Bröstcancer ett undantag

Enligt kartläggningen har minst 80 procent av alla tester sedan 1990 planerats att utföras på både män och kvinnor. I de fall där läkemedlen bara prövas på ena könet beror det på att de ska användas mot sjukdomar som nästan uteslutande drabbar antingen kvinnor eller män. Som exempel nämns medel mot bröstcancer och prostatacancer.

I tester av preparat mot hjärt-kärlsjukdomar har männen varit i majoritet även om en del kvinnor har deltagit i testerna. Motsatt förhållande gäller medel mot depression och demenssjukdomar.

Lotta Zachrisson