”Ge oss kvinno- märkta mediciner”

Läkemedel testade på män ger kvinnor fler biverkningar

Kvinnor drabbas oftare av biverkningar än män.

Orsak: våra vanligaste läkemedel är anpassade till män.

Nu växer kravet på att ”kvinnomärka” mediciner.

Allt fler anser nu att läkemedels- förpackningarna borde märkas med information om medicinen även är testad på kvinnor.

– Det är en rimlig information till konsumenten. Om alla kvinnor skulle framföra kravet skulle vi reformera läkemedelsindustrin, säger Birgitta Evengård, överläkare på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Åren 1965-2000 rapporterades nästan 40 procent fler biverkningar hos kvinnor än hos män.

– Det är ett jätteproblem, jag är frustrerad. Jag har sett detta i 30 år, ändå händer ingenting, säger Barbro Westerholm, professor och före detta chef för Socialstyrelsen. Även hon ser kvinnomärkt medicin som en lösning.

”Noggrannare med djur”

Fram till 1980-talet var kvinnor sällsynta i studier när nya läkemedel skulle testas. Försöken gjordes på män, oftast medelålders.

Doser och behandlingar anpassades efter mäns biologi – trots att även kvinnor skulle få medicinerna.

Det tror forskarna är en av förklaringarna till att kvinnor oftare blir sjuka av mediciner.

– På sjuka djur är man noga med att dosera efter deras vikt, men inte på kvinnor, säger Barbro Westerholm.

En hårt drabbad grupp är hjärt- kärlsjuka kvinnor – bara omkring 20-30 procent av alla hjärtmediciner har testats på kvinnor.

Att kvinnor drabbas hårdare har flera tänkbara orsaker:

Dosen är inte anpassad efter kvinnors vikt.

Kvinnor ordineras fler läkemedel än män. Det ökar risken att få olämpliga kombinationer.

Låg kunskap om hur mediciner påverkar män och kvinnor olika.

Kvinnor utnyttjar vården mer.

Kvinnor förklarar sina symtom på ett annat sätt än män. Det kan leda till fler inrapporterade fall.

De drabbas till exempel oftare av blödningar av det blodförtunnande medlet Waran, ett av våra farligaste läkemedel.

”Mer forskning behövs”

– Det behövs forskning för att studera det här, men pengar saknas, säger Barbro Westerholm.

I cirka 80 procent av dagens studier av nya läkemedel ansöker forskarna om att studera både män och kvinnor.

– Men de flesta läkemedel som används är utprovade före 90-talet. Det är rysk roulette, säger Birgitta Evengård.

I Europa finns inga lagar om att kvinnor ska vara med i forskningen på nya läkemedel.

– Men kraven är högre nu. Det måste finnas en bevisad effekt för både män och kvinnor innan det godkänns för användning av båda könen, säger Gunilla Sjölin-Forsberg, chef för biverkningsenheten på Läkemedelsverket.

Men fortfarande skrivs äldre läkemedel ut till kvinnor trots att de bara testats på män.

– Vi får hela tiden ny kunskap om effekten på kvinnor som vi kompletterar studierna med. Dessutom kan det vara större skillnad mellan olika kvinnor än mellan kvinnor och män.

Chatta

Läs också:

Våra vanligaste läkemedel är framforskade på män, anpassade till män - och ger kvinnor biverkningar. Nu kräver läkare att mediciner som testats även på kvinnor "kvinnomärks". Aftonbladets artikelserie om den orättvisa vården har väckt stor uppmärksamhet. I går togs den upp i riksdagen.

Malin Nord

Publisert: