Relationer

Eva: Ni måste inte tala om allt för varandra

Av: 

Zendry Svärdkrona

RELATIONER

Alla behöver en egen inre sfär

Evas förklaring: I en sund kärleksrelation ska öppenhet och ärlighet vara framträdande. Det gäller värderingar, moral och allt som kan påverka partners livsregler tillsammans.

Men en öppenhet behöver inte innebära att man måste ha total insyn i den andre partnerns hjärna, dygnet runt, året om, livet ut.

Alla människor, både de som lever i en relation eller som singlar, behöver ha en egen integritet, en egen inre sfär där de kan bearbeta, tänka, och bära gamla erfarenheter och minnen.

Att du till exempel väljer att inte berätta hur många sexuella partners du haft eller hur du strategiskt gick till väga för att vinna den andres uppmärksamhet, kan vara ett sätt att undvika att motparten ska börja ifrågasätta dig som person.

Vissa gamla minnen har du rätt att hålla för dig själv, eftersom livet innebär utveckling. Du kan ha lärt dig något om dig själv genom de handlingar du en gång utförde.

Men att ha hemligheter kring de byggstenar som en relation ska stå på är inte bra. Den som hemlighåller yrke, antal barn, ålder, kriminalitet eller som har ett annat sexliv vid sidan av sin partner ger relationen en dålig chans att utvecklas.

Effekten blir att han eller hon inte ger ”tillgång” till hela sin person. Det blir en form av att bedra.

Evas lösning: Kommunikation, omtanke och engagemang är honnörsord i en bra relation. Förutsättningen för detta är att båda parter vill och har förmåga att utforska, att nyfiket upptäcka varandra. En stor hemlighet hämmar utforskningen om vem den andre egentligen är.

Kommunikation är navet i alla relationer. I ett bra förhållande kan man visa empati. Empati kan utvecklas när du får ta del av den andres hemligheter. Ju mer trygg du är, desto mer kan du öppna dig och ta in vad den andra säger.

Även om den hemlighet du får höra om är hemsk så ger det på sikt mer i en relation att den avslöjas i stället för att den hålls dold.

Att kunna reflektera och fundera över sig själv och sitt inre leder till utveckling i ett förhållande.

Acceptans, förlåtelse och respekt, att till exempel sluta hemlighålla händelser och delar av era liv är saker som bör finnas om ni fortfarande vill leva ihop.

Ja eller nej – vad är okej att hålla hemligt, enligt Eva Rusz

Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz ger 9 snabba svar:

Publisert: