”Tjejer är smarta - pojkar springer fotboll”

RELATIONER

Så tycker barnen

Mamma är lik sin mamma.

Döttrar hjälper oftare till med städning, disk och matlagning.

Det enda sönerna gör mer är utomhusarbete.

Fortfarande gör kvinnor dubbelt så mycket hushållsarbete som män, enligt Statistiska centralbyrån.

Mest ojämställd är tvätten.

Och så länge föräldrarna tar olika ansvar hemma så följer barnen efter.

Bäddar sin säng

Marie Evertsson, Institutet för social forskning vid Stockholms universitet, har undersökt vad flickor och pojkar mellan tio och arton år gör hemma.

Det visar sig bland annat:

Det är vanligare att flickor bäddar sin säng, städar, lagar mat, diskar eller plockar i och ur maskinen, sköter tvätt och vattnar blommor.

Pojkarna gör oftare utomhusarbete.

Det flickor och pojkar gör lika mycket är främst: tar hand om syskon, handlar, dukar av och på bordet.

När mamman är högutbildad är fördelningen mer jämställd.

Orättvisorna ökar

Skillnaderna i antal sysslor ökar ju äldre barnen blir. Och orättvisorna påverkar hur barnen gör den dag de själva blir vuxna. Om flickor lär sig att ta hand om hemmet, medan pojkar inte gör det, så är sannolikheten stor att det är hon som tar största ansvaret den dag hon själv bildar familj.

Särskilt ett resultat i studien förvånade Marie Evertsson:

-Andelen pojkar som tyckte att jämställdhet i hemmet var viktigt minskade ju äldre de blev. Det är lite deprimerande.

Vad är det bästa en förälder kan göra för att fostra barnen jämställt?

-Vara noga med att både döttrar och söner hjälper till hemma. Se till att båda könen får göra många olika saker, säger Marie Evertsson.

-Men det är inte bara föräldrarna som påverkar, utan normerna i samhället runt oss. Till exempel blir den bild medier förmedlar och vad vänner tycker viktigt, särskilt för lite större barn.

Mamma ”ska” laga mat

En tidigare studie av 7-8-åringar i Stockholm visade att barnen har tydliga förväntningar på vem av föräldrarna som ska göra vad: mammorna "ska" laga mat, läsa godnattsaga, passa sjukt barn och förhöra läxorna.

Papporna förväntades oftare byta bildäck och skjutsa till aktiviteter.

Testa själv: Är du en jämställd förälder?

Läs mer

Björn Solfors

ARTIKELN HANDLAR OM