Våldtäkter anmäls inte

RELATIONER

De flesta tjejer lägger skulden på sig själva

Bara vart tionde sexbrott polisanmäls.

Många kvinnor är rädda för att bli misstrodda av polisen.

- De flesta tjejer lägger skulden på sig själva, säger Josefin Grände som djupintervjuat våldtagna kvinnor.

Foto: 4 av 5 våldtäkter sker inomhus Kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt lägger ofta skulden på sig själva. Kanske har de till exempel varit berusade. "Kvinnor underdriver ofta sina upplevelser", säger Josefin Grände. (Bilden är arrangerad.)

Varje år polisanmäls ungefär 2 000 våldtäkter. Men mörkertalet är enormt. Enligt en statlig utredning gör mellan 90 och 95 procent av de kvinnor som blivit utsatta för ett sexualbrott aldrig någon polisanmälan.

- Kvinnorna underdriver ofta sina upplevelser. De blir paralyserade och gör kanske inte så mycket fysiskt motstånd. Efteråt kan det bli svårt för kvinnorna att definiera det som hänt som en våldtäkt, säger Josefin Grände som arbetar med våldtagna kvinnor på Alla kvinnors hus i Stockholm.

Dåligt stöd av anhöriga

Hon har djupintervjuat åtta våldtagna kvinnor om varför de valt att inte göra en polisanmälan. Många får dåligt stöd av anhöriga eller känner sig hotade av våldtäktsmannen.

De flesta anklagar sig själva.

- Det finns en mytbild av en mörk park där en gubbe hoppar fram och våldtar kvinnan. Men det behöver inte vara våld inblandat i en våldtäkt, säger Josefin Grände.

Tvärtemot schablonbilden sker 80 procent av alla polisanmälda våldtäkter inomhus. Ofta är våldtäktsmannen en pojkvän, släkting eller bekant, vilket gör det ännu svårare att anmäla.

Svårt att bevisa övergrepp

- Ju närmare relation man har till våldtäktsmannen, desto större risk att man inte polisanmäler, säger Josefin Grände.

Det är ofta svårt att bevisa att övergreppet ägt rum. En våldtäkt lämnar sällan några fysiska skador.

En annan anledning till att kvinnorna inte polisanmäler är det låga förtroendet för polisen och domstolarna.

Förra året ledde elva procent av de anmälda våldtäkterna till åtal. Bara omkring fem procent av de anmälda männen fick en fällande dom.

Exempel hämtade ur Josefin Grändes intervjuer

Anna-Maria Wiklund