Var femte kvinna i Stockholm föder med kejsarsnitt

RELATIONER

Kvinnor som föder barn med hjälp av kejsarsnitt blir allt fler.

I Stockholm är siffran högst – där var femte kvinna genomgår ingreppet.

Foto: Kejsarsnitten har ökat med över tio procentenheter på 28 år. Flest kejsarsnitt görs i Stockholm. Men stora risker är involverade.

Kejsarsnitten har ökat under de senaste åren. 2001 förlöstes 16 procent av alla gravida kvinnor i Sverige med hjälp av ingreppet.

I Stockholm är siffran 20 procent.

– Det är helt i strid med de rekommendationer som finns, enligt WHO är smärtgränsen passerad vid 15 procent, säger Håkan Rydström, förlossningsöverläkare och administrativ chef för neonatalavdelningen vid Helsingborgs sjukhus.

Han vill varna för en alltför frikostig användning.

– Det är ett stort ansvar att låta någon gå igenom ingreppet, det tror jag inte alla läkare inser.

Ungefär hälften av alla kejsarsnitt som genomförs är akuta, den andra hälften är planerade.

Planerade handlar oftast om kvinnor som är rädda för smärtan vid en naturlig födsel. Akuta ingrepp beror oftast på att barnet inte mår bra eller inte kan födas på naturligt sätt.

Undersökningar visar att de flesta kvinnor vill föda naturligt om de får välja.

Förlossningar med kejsarsnitt i procent

Läs mer:

Annika Sohlander

ARTIKELN HANDLAR OM