Publicerad:
Uppdaterad:

Hon vill ha yngre mammor

Publicerad:
Uppdaterad:

Så ska regeringens expertgrupp få upp barnafödandet

Varje svensk kvinna bör föda två till tre barn. Det första redan i 25-årsåldern.

Det skriver regeringens expertgrupp.

För att stimulera till det föreslås billigare bostäder.

Här är förslagen från Anna Hedborg och regeringens

expertgrupp i rapporten "Fyrtiotalisternas uttåg" för att få kvinnor att föda fler barn:

Svenska kvinnor föder för få barn. Det blir allt vanligare att de unga väljer ett liv utan barn för att satsa på jobb och utbildning.

Aftonbladet har under tre dagar granskat barnkrisen. Moraliskt och ekonomiskt.

I dag berättar vi vilka förslag regeringens experter har tagit fram - och hur de ska nå målet att få svenska kvinnor att föda två till tre barn.

NU SKA KURVAN VÄNDA - Finns inte dagis eller föräldraförsäkring väljer många kvinnor bort barn säger generaldirektör Anna Hedborg, före detta ordförande i ESO som ska hjälpa politikerna att få fart på barnafödandet
Foto: LARS ROSENGREN
NU SKA KURVAN VÄNDA - Finns inte dagis eller föräldraförsäkring väljer många kvinnor bort barn säger generaldirektör Anna Hedborg, före detta ordförande i ESO som ska hjälpa politikerna att få fart på barnafödandet

Anna Hedborg, generaldirektör på Riksförsäkringsverket och ansvarig för förslagen, säger:

- Samhället mår bra av att det finns barn, men det är inte fråga om att tvinga någon att föda.

I rapporten "Fyrtiotalisternas uttåg" från ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) har nationalekonom Thomas Lindh och geograf Bo Malmberg vid Uppsala universitet lagt fram förslag på hur politikerna ska göra för att påverka barnafödandet. Bland annat kan man läsa:

”... måste man vara beredd att målmedvetet arbeta på att undanröja de förhållanden som i dag gör det svårt eller omöjligt att förena ett framgångsrikt yrkesliv med en lycklig familjebildning och två eller tre barn. Eftersom en sådan familjebildning i många fall med fördel skulle äga rum redan från tjugofemårsåldern och framåt är det inte säkert att den alltid fullt ut kan finansieras av det unga parets egna inkomster.”

Vill skapa bättre villkor

- Det är viktigt att skapa villkor som gör det möjligt att ha barn, säger Anna Hedborg.

Ser du någon fara i en sådan politik?

- I ett samhälle där man skapar förutsättningar för barn med föräldraförsäkring och dagis gör jag inte det. Det kallar inte jag fertilitetspolitik utan barnpolitik.

Pappamånaden - inget övervåld

Hur långt kan staten gå för att påverka barnafödandet?

- Att satsa på bra dagis, skola och föräldraförsäkring. Sedan finns en politik om att det här gäller papporna också vilket tar sig uttryck i "pappamånaden". Men det är väl inget övervåld i folks liv utan en rätt man delar på att vara hemma med sina barn.

Många kvinnor har mejlat till Aftonbladet och är arga över att politikerna lägger sig i om de ska ha barn. Vad svarar du dom?

- Det är väl självklart att inte staten ska bestämma om eller när man ska ha barn. Folk ska inte ha mer barn än de har lust med. Men vare sig politikerna gör något eller inte skapar det villkor för föräldrar.

Hade gärna haft fler barn

Hur många barn har du själv skaffat?

- Ett, som jag fick i 30-årsåldern. Men jag hade gärna haft fler om livet gestaltat sig annorlunda, säger Anna Hedborg.

Fotnot: ESO är en kommitté under finansdepartementet.

Här är Anna Hedborgs förslag

Införa statliga lånegarantier för bostäder åt unga hushåll.

Bygga fler och billigare bostäder i storstadsregionerna.

Fortsätta att vara generös med traditionella statliga bidrag, exempelvis barnbidrag.

Målet är:

Två till tre barn per kvinna.

Att sänka medelåldern för förstföderskor till runt 25 år.

Christina Larsson

Publicerad:
Publicerad: