Bodström vill tvinga in fler kvinnor i styrelser

RELATIONER

Men kvotering är än så länge inte aktuellt

STOCKHOLM (TT)

Företag ska bli skyldiga att redovisa andelen kvinnor på högre befattningar.

Det föreslår regeringen i en lagrådsremiss. Frågan om kvotering ska utredas.

Foto: Justitieminister Bodström vill lagstifta så att företag blir tvungna att redovisa hur många kvinnor de har i styrelsen.

Justitieminister Thomas Bodström tycker att det går för långsamt med jämställdheten i bolagsstyrelserna. Trots år av offentlig debatt händer inget.

Därför vill nu regeringen, i samarbete med vänsterpartiet och miljöpartiet, tvinga fram en förändring. Inte med kvotering. Den frågan ska utredas. Däremot tror regeringen att om företagen tvingas redovisa hur få kvinnor de har i ledande befattningar, så ska det bli fler.

I en artikel i Dagens Nyheter på torsdagen redogör Thomas Bodström för en lagrådsremiss som lämnas till lagrådet på måndag. Där föreslår regeringen att företagen blir skyldiga att i årsredovisningen lämna uppgifter om fördelningen mellan kvinnor och män i styrelsen.

Nu brukar årsredovisningar till och med ha bilder på styrelsen, varför det i regel är ganska lätt att se hur många som är kvinnor. Men regeringen vill att företagen också ska redovisa hur många som är kvinnor i andra ledande befattningar. Det är ofta där som kvinnor rekryteras till högre poster.

För att undvika att förslaget ska leda till kostnader och onödig byråkrati ska de nya kraven bara gälla företag med fler än tio anställda.

TT