Att välja kön är att diskriminera

Professor Outi Hovatta: Bara försvarbart vid allvarliga ärftliga sjukdomar

Att välja kön på sitt barn är det samma som att diskriminera. Det anser Outi Hovatta, läkare vid fertilitetskliniken på Huddinge universitetssjukhus.

Outi Hovatta säger att hon ännu inte träffat något svenskt föräldrapar som velat bestämma könet på sitt barn.

- Jag tror att vi i Norden accepterar att man inte kan bestämma allt, vissa saker får man bara och dit hör barn, säger hon.

Hon säger att alla nordiska länder, och många andra europeiska länder, förbjuder könsbestämning på barn.

- Det är en lag som jag har väldigt lätt att följa, säger hon.

Outi Hovatta anser att könsbestämning kan leda till ojämlikhet och diskriminering av ett visst kön.

- Det är bara etiskt försvarbart att välja ett kön framför ett annat när det handlar om allvarliga ärftliga sjukdomar, säger hon.

Dit hör Duchennes muskeldystrofi som bara drabbar pojkar. Allvarliga former av sjukdomen leder till att de dör i ung ålder.

- Men inte ens där är det alltid nödvändigt att välja bort alla pojkar. Genom diagnostisering kan genfelet upptäckas och bara sjuka pojkar behöver väljas bort, säger hon.

Frida Johansson

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN