SYRANS OFFER

avKarin Abrahamsson

De är märkta för resten av livet – av svartsjuka män

1 av 4
Sabira Sultana, 30. Var nygift och gravid. Men maken tyckte att de fått en klen hemgift från hennes föräldrar – därför hällde han frätande syra över kvinnan som väntade hans barn. Ärren från attacken kan inte suddas ut helt, men efter 20 plastikoperationer kan Sabira åter se sig själv i spegeln.

Najaf Sultana, 16: sönderbränd.

Saira Liaqat, 26: sönderfrätt.

Brottet: de är kvinnor.

Här är bilderna på syrans offer.

I Pakistan och Bangladesh är frätande syra männens främsta vapen för att skada och förnedra kvinnor. Syran fräter sönder huden, bränner som eld och vanställer ansiktet. Straffet för att ha ratat en man eller fötts till fel kön kan få ödesdigra konsekvenser.

– Männen kan göra vad de vill med kvinnorna, utan påföljd. Våld mot kvinnor är ett oerhört utbrett problem i Pakistan, säger Katarina Bergehed, kvinnorättsexpert på Amnesty.

Måste gifta sig

Årligen drabbas hundratals kvinnor av syraattacker i Pakistan. Problemet så stort att många plastikkirurger börjat hjälpa dem – ideellt. Men mörkertalet är stort. Precis som skammen. För kvinnan blir attacken ett

socialt ärr som aldrig läker – hon stöts ofta bort och förblir ogift.

– Det påverkar hennes liv fundamentalt. I den pakistanska kulturen är äktenskap en central del och kvinnor måste gifta sig för att klara sin försörjning. Syraärren blir en stämpel på att man är en dålig kvinna, en sådan som säger nej, säger

Katarina Bergehed.

Lätt att få tag på

För mannen är attacken ett sätt att visa makt och återvinna sin heder.

Svavelsyran går att få tag på överallt.