Hon får kämpa mer än han

RELATIONER

Ny rapport om doktorander avslöjar särbehandling

Foto: COLOURBOX
SKILDA VILLKOR. Var fjärde kvinna som doktorerar upplever att de blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. Bara sex procent av männen säger att de utsatts för samma sak.

Allt fler kvinnor börjar forska.

Men på universitet och högskolor möter de oftare än männen en bister verklighet, visar en rapport från Högskoleverket.

Var fjärde kvinna som doktorerar upplever att de blivit negativt särbehandlade på grund av sitt kön. Bara sex procent av männen säger att de utsatts för samma sak.

Värst för kvinnorna är det inom ämnena rättsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap och veterinärmedicin. Där är svaren från de tillfrågade doktoranderna i rapporten oftare nedslående. Främst lärare eller handledare står för den negativa särbehandlingen.

"Det har inte hänt så mycket"

Högskoleverket undersökte doktorandernas situation första gången för fem år sedan. Då betonades forskarnas beroendeställning gentemot sina handledare.

– Min största oro är att det inte har hänt så mycket, säger myndighetens chef Anders Flodström till Svenska Dagbladet i dag.

Högskoleverket har tidigare kritiserat att en hög andel av de som handleder doktorander är män. Även om fler kvinnor blir handledare dominerar männen fortfarande.

Nio procent av de kvinnliga doktoranderna i rapporten uppger att de blivit sexuellt trakasserade. Men bara två procent av deras manliga kollegor säger sig ha blivit utsatta för ”ett ovälkommet uppträdande av sexuell natur”.

TT