”Säger nej till vänner – för att dricka vin”

RELATIONER

Eva Rusz och läsarna ger råd i veckans relationsakut

1 av 2
Foto: Rusz råder dig.

Ja, Bella är definitivt i farozonen för att bli alkoholist, anser Aftonbladets relationsexpert Eva Rusz.

– Att välja flaskan framför vännerna är helt klart en riskfaktor, säger hon.

Det finns de som dricker ett par glas vin nästan varje dag utan att för den sakens skull vara alkoholister.

– Risken förhöjs när man börjar planera för att få dricka nästa gång. När så mycket tid går åt att tänka på alkohol som det gör i Bellas fall, är man redan inne i den onda cirkeln, säger Eva Rusz.

Enligt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning vid Stockholms Universitet (SoRAD), ligger alkoholkonsumtionen bland svenskar på samma nivå i år som i fjol.

Vi svenskar dricker närmare 20 procent mer idag än i mitten av 1990-talet: 9,4 liter ren alkohol. Bland kvinnliga befolkningen är den 5–10 procent riskkonsumenter, det vill säga de konsumerar alkohol på en nivå som är förknippad med förhöjd risk för olika skador.  Högst andel riskkonsumenter finns i den yngre åldersgruppen, 16–29 år, enligt sajten iq.se.

Det finns sätt att kontrollera om man förmår leva utan alkohol eller om man är på väg att utveckla ett beroende. En metod är att ta en vit månad.

– Om hon inte klarar det rekommenderar jag Bella att söka på internet efter en alkoholterapeut. En sådan kan ge henne verktyg och råd kring hur hon ska hantera sitt drickande för att inte falla djupare ner i ett beroende, säger Eva Rusz.

Hon tycker också att Bella ska fundera vad hon kompenserar för med sitt drickande.

– Vad är det hon egentligen är i behov av, som alkoholen har blivit ett substitut för? Är det ömhet, närhet, vänskap, självrespekt?

Om hon inte kommer på vad drickandet handlar om på egen hand, tycker Eva Rusz att hon ska ta kontakt med en terapeut även i detta syfte.