Ny studie: Curlade barn – så mår de som vuxna

Hör du till dem som curlar ditt barn och oroas över vilka konsekvenser det kan få? En stor dansk studie visar hur curlade barn mår som 18-åringar.

Skolresultaten

Relationen till föräldrarna

Det egna måendet

Barnen som mår absolut bäst – så ska du göra