Relationer

Fler tar hjälp av parterapi

Av: 

Elin Swedenmark

RELATIONER

Brist på kommunikation får många relationer att gå i kras.

Men nu försöker allt fler laga förhållandet med parterapi.

– Problemet är bara att man oftast går så länge innan man söker hjälp, säger psykologen Mattias Lundberg.

Det händer ofta gradvis. Ett litet steg i taget glider två personer i en relation ifrån varandra.

– Plötsligt känner man ”herregud, vem är den där människan som sitter här bredvid mig”, säger psykologen Mattias Lundberg.

Han har länge erbjudit parterapi, och märker att intresset har ökat de senaste tio åren. Det börjar bli mindre tabu att söka hjälp.

Men oftast är det en partner som tar initiativet, enligt Mattias Lundberg.

– Nio av tio gånger är det kvinnan som ringer och kollar läget och som sen försöker övertala sin man. Det kan ha att göra med de traditionella stereotyperna, att mannen inte vill blotta sina svagheter.

Parallella liv

De flesta som kommer till Mattias Lundberg har glidit ifrån varandra, det är vanligare än enskilda händelser som otrogenhet. Oftast kan de inte längre kommunicera och har börjat leva helt parallella liv.

– På ett sätt är det enklare om man varit otrogen, då är det lätt att fokusera på något konkret och man kommer snabbare fram till ett beslut, säger han.

Somliga söker visserligen för något specifikt. Det kan vara ett ämne som de diskuterat mycket och som till slut blivit en känslig fråga.

– Men det visar sig ofta bara vara uttryck för ett djupare problem.

Mattias Lundbergs roll är att underlätta förståelsen mellan personerna i förhållandet.

– En psykolog kan se hindrena i kommunikationen och vara en talesperson för budskapet, säger han.

Skapa nyanser

Om båda vill går det att lösa mycket tillsammans enligt Mattias Lundberg. Men parterapin ska inte till varje pris hålla ihop förhållandet, säger han. Den ska snarare reda ut alla olika känslor så att besluten blir ordentligt underbyggda.

– När vi sitter fast har vi inte nyanserna så vi kan ta ett ställningstagande om relationen, för då hade vi gjort det.

Mattias Lundberg föredrar att först prata enskilt med personerna i förhållandet. Då lär han känna dem bättre, och kan lättare tolka deras budskap.

– Ju längre man glidit ifrån varandra desto mer måste man förstå sig själv och sina egna önskemål. Annars försöker man reparera något man inte ens vet om man vill ha, säger han.

Väcker känslor

Det är inte heller alla som är förberedda på hur mycket känslor parterapi kan väcka.

– Oftast hamnar man i en kris, eftersom man upptäcker så mycket saker. Till exempel kan man tänka ”vi har levt i 10 år på det här sättet, tänk om vi hade förstått det här då”.

Mattias Lundberg tycker att parterapi är särskilt utmanande och givande – för att det verkligen kan hjälpa människor att gå vidare.

– Ett magic moment för mig är när det tänds en glimt nästan samtidigt, och de utbyter en blick. Men om de inser att det inte går med relationen, så är det precis lika värdefullt. Det handlar om de ska bli medvetna.

Publisert: