Kvinnorna tar över världen

Om 30 år är det kvinnorna som styr.

Världen kommer då att präglas av större omsorg om miljö och människor.

– Processen har pågått väldigt länge och visar inga tecken på att avta. Enda egentliga hindret är om religiös fundamentalism får större inflytande, säger Arne Jernelöv.

Flickor presterar bättre i skolan. På universitetens prestigeutbildningar växer andelen kvinnor stadigt. Och på arbetsmarknaden har kvinnor flyttat fram sina positioner.

Och även när det gäller den politiska och ekonomiska makten ökar det kvinnliga inflytandet.

– Det är att hårddra saken att säga att kvinnorna helt kommer ta över. Men de kommer bli en dominerande maktfaktor, säger professor Arne Jernelöv

Hans rapport, som är utgiven av Institutet för Framtidsstudier, har fått namnet ”Amazonia – den framtida värld där kvinnor styr”.

Arne Jernelöv ser två viktiga orsaker som berett vägen för kvinnorna.

Den första är att betydelsen av fysisk styrka och acceptansen av våld har minskat.

– Fysisk styrka är det maktmedel som männen historiskt sett har haft, säger Arne Jernelöv på telefon från sitt hem i Wien.

Den andra är kontrollen över barnafödandet. Genom preventivmedel och lagstiftning får kvinnan makten över sin egen kropp – och därmed inflytande över fortplantingen.

– Förr var det något som bara hände. Och av olika skäl blev kvinnan den som tog hand om barnen, vilket blev en hämsko för andra ambitioner, säger Arne Jernelöv.

Och makten över barnafödandet är ett kraftfullt vapen.

– Alla samhällen är beroende av att det föds tillräckligt med barn. Därför måste ett samhälle ge de villkor som de som ska föda barnen kräver, säger Arne Jernelöv.

Redan är på väg mot ”Amazonia”

I beslutande församlingar runt om i världen ökar den kvinnliga representationen. Men även utan hälften av parlamentsplatserna kan en grupp få inflytande.

– Men när valmanskåren i en demokrati domineras av kvinnor så går det i längden inte att diskriminera kvinnor – och detta oavsett om representanterna utgörs av män eller kvinnor, säger Arne Jernelöv.

Han menar att världen redan är på väg mot ”Amazonia”. Dock har olika delar av världen hunnit olika långt.

– Men riktningen är densamma. Även i länder som ännu inte kommit så långt.

Och om en generation – cirka 30 år – tror han att en global vändpunkt kommer.

– Enda egentliga hindret är om fundamentalistiska religiösa grupper – ingen nämnd och ingen glömd – får större inflytande i samhället. Om de till exempel inför p-pillerförbud. Men jag har svårt att tro det.

Klassiskt kvinnliga värden

Personligen välkomnar han utvecklingen. I Amazonia kommer klassiskt kvinnliga värden att få större plats.

– Jag tror att världen skulle må bra av mer omsorg om människor och miljö och mindre ekonomiskt och tekniskt risktagande, säger Arne Jernelöv.

Någon kanske invänder att kvinnliga ledare, som Margareth Thatcher, Golda Meir, Indira Gandhi, inte utmärkt sig för större humanism än någon annan ledare.

– De är kvinnor som blivit framgångsrika i männens värld genom att anta manliga attityder. Om vi kommer i ett läge där kvinnliga värderingar väger tyngre, kommer det inte vara på det sättet man gör karriär.

En brasklapp slänger han dock in.

– Det finns många exempel på personer som tyckt en sak när de inte haft makt, men tyckt annorlunda när de ha makt. Men jag hoppas att kvinnor kommer att ha samma preferenser och moral när de blir en dominerande maktfaktor, säger Arne Jernelöv.

Publisert: