Barnbidraget kan bli rättvisare

RELATIONER

Socialministern vill göra barnbidraget könsneutralt

Pappor diskrimineras när barnbidraget automatiskt betalas ut till mammorna, tycker socialminister Berit Andnor.

Hon vill göra barnbidraget mer könsneutralt.

Socialministern har gett Försäkringskassan i uppdrag att utreda om det går att ändra reglerna för utbetalning av barnbidrag. En rapport väntas i mars.

– Det är viktigt att all lagstiftning är könsneutral. Det är en principiell hållning. Det andra är att den lagstiftning vi har är från 1947 och då förutsatte man att kvinnor skulle vara hemma och ta hand om barnen, säger Andnor till TT.

Barnbidraget betalas ut första månaden efter barnets födelse och går då automatiskt till mamman. Men det går att anmäla till försäkringskassan att bidraget ska betalas ut till pappan, till exempel om barnet efter föräldrarnas separation bor mesta delen av tiden hos pappan.

Kritiska pappor

I en debattartikel i Expressen tidigare i veckan kritiserar artisten Wille Craaford det faktum att barnbidraget automatiskt går till mammor, även i de fall där föräldrarna har delad vårdnad.

Enligt Berit Andnor är det framför allt ett problem när föräldrarna separerat.

– Många pappor med låga inkomster har reagerat, men frågan har också aktualiserats i riksdagen.

Att kvinnan ofta tjänar mindre än mannen är inget argument för att barnbidraget automatiskt ska betalas ut till mamman, resonerar Berit Andnor.

– Vi har uppfattningen att båda föräldrarna ska ta ansvar för sina barn och det innebär att man ska dela på ansvaret. De allra flesta kommer också överens om det, men att ha bidrag som per automatik går till den ena parten är kanske inte riktigt bra.

Inte utan problem

Exakt hur barnbidraget ska fördelas kan Berit Andnor inte säga än utan hänvisar till Försäkringskassans utredning.

Att göra barnbidraget mer jämställt är inte helt problemfritt.

– Vid en separation finns det alldeles för många barn som inte träffar sina pappor alls. Då är det orimligt att den som inte har någon kontakt med sitt barn ska få ett halvt barnbidrag.

Inte heller i fall där båda föräldrarna har gemensam vårdnad är det självklart att den faktiska vården om barnet är lika, konstaterar hon.

– Det får inte vara så att barnbidraget inte kommer barnet till del.

Ytterligare ett problem är tidsaspekten. Om försäkringskassan först ska reda ut hur stor del av barnbidraget som ska gå till respektive föräldern tar det tid innan första barnbidraget kan betalas ut.

Barnbidraget kan bli rättvisare

Christina Lucas/TT

ARTIKELN HANDLAR OM