Risk för färre utlandsadoptioner

RELATIONER

Nya förslag hotar samarbetet med ursprungs- länderna

STOCKHOLM

Antalet utländska barn som adopteras av svenska föräldrar skulle minska drastiskt om förslagen i statliga adoptionsutredningen blir verklighet.

Farhågorna framförs av landets största adoptionsorganisation, Adoptionscentrum.

Organisationen har utrett vad som händer i praktiken om alla utredningens förslag införlivas i en ny adoptionslagstiftning.

-Det skulle få väldigt dramatiska konsekvenser för svensk adoptionsverksamhet, säger Adoptionscentrums ordförande Ulf Kristersson till TT. Nästan alla 22 länder vi samarbetar med skulle falla bort och därmed 95 procent av de internationella adoptionerna.

Bara 37 av de 696 barn som fick svenska föräldrar genom Adoptionscentrum i fjol skulle enligt Kristersson då ha fått komma till Sverige.

Han anser att utredaren gjort adoption till en svensk fråga och nästan helt bortsett från det samarbete som Adoptionscentrum har med adoptivbarnens ursprungsländer.

Faktiska kostnader

Han ser framför allt två förslag som de största hoten mot fortsatta adoptioner från utlandet till Sverige. Det ena är att adoptionsföräldrar bara ska behöva betala de faktiska adoptionskostnaderna.

-Föräldrarna ska då bara betala för det egna specifika barnet under den begränsade tid man väntar på att barnet ska hämtas, säger Ulf Kristersson.

-Det betyder i praktiken att Sverige helt struntar i den problematik som finns kring de andra barnen på barnhemmet som inte adopteras.

Enligt det andra förslaget ska adoptionsorganisationerna inte samarbeta i biståndsprojekt med samma kontakter som de engagerat för att genomföra adoptioner. Det är enligt utredningen oetiskt.

-Vi skulle alltså inte tillåtas samarbeta i biståndsprojekt med kontakter som kan bidra till att förhindra att barn överges, säger Kristersson som påpekar att man noga håller isär ekonomin för biståndet respektive adoptionerna.

''Ingen barnhandel''

Kristersson är mycket kritisk mot utredningens antydan att adoptionerna är att likna vid barnhandel.

-Det vänder vi oss starkt emot. Vi utgår i första hand från att barnen ska vara kvar hos sina biologiska föräldrar, i andra hand adopteras i hemlandet och i tredje hand adopteras internationellt.

Enligt Adoptionscentrum skulle alla de stora ursprungsländerna för adoptionsbarn försvinna om förslagen sätts i verket: Kina, Colombia, Sydafrika, Korea, Vietnam och Ryssland.

Varje år genomförs runt 1000 internationella adoptioner i Sverige, varav omkring 700 via Adoptionscentrum.

Fakta: Adoptioner

P O Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM