”Anti-pluggkultur bland killar”

avHelena Utter

RELATIONER

Därför lyckas tjejer bättre än killar i skolan

Flickor är bättre än pojkar i skolan.

Ny statistik visar att skillnaderna sedan 60-talet håller i sig.

– Det kan hänga ihop med en anti-plugg-kultur bland pojkarna, säger Anna Ekström, ordförande i delegationen för jämställdhet i skolan.

Sedan 1960-talet är trenden densamma: flickorna presterar bättre i skolan och får högre betyg. Enda undantaget är ämnet idrott och hälsa. Det visar ny statistik från Delegationen för jämställdhet i skolan.

– Vad det beror på, ja det är Nobelprisfrågan, det. Man skulle kunna tror att flickor är smartare än pojkar men forskning visar att det inte är så, säger Anna Ekström är ordförande för delegationen.

Olika kulturer

En annan tänkbar förklaring är att flickor mognar tidigare och helt enkelt ligger före i utvecklingen. En tredje är att det handlar om olika kulturer.

– Forskare har sett en anti-plugg-kultur bland pojkar, där det är okej att ha höga betyg och vara smart men inte att plugga och anstränga sig. Detta är anglosaxisk forskning, men jag tycker att jag känner igen det, säger Anna Ekström.

”Det handlar om individerna”

En följd av betygsgapet är att kvinnor numera dominerar på universitets- och högskoleutbildningar där det krävs höga betyg för att komma in. Samtidigt – om man går ett steg vidare – klarar sig männen bra ute i yrkeslivet, de tjänar bättre än kvinnorna och lägger beslag på toppjobb och topposter i styrelser och företagsledningar.

Men varför är då betygsgapet ett problem?

– För mig handlar det om att varje pojke och varje flicka ska få lära sig så mycket som möjligt i skolan. Det handlar om individerna, säger Anna Ekström.

ARTIKELN HANDLAR OM