Cirka 50 000 elever är mobbade i Sverige

Publicerad:
Uppdaterad:

Fakta: Mobbning i siffror

  7 till 8 procent av både pojkar och flickor är mobbade. Det motsvarar ungefär 50 000 elever eller 1 650 skolklasser.

  Av dem är 13 000 elever ­eller 400 skolklasser mobbade under ett år eller längre.

  Anmälningar om kränkande behandling i skolan ökade markant under 2010. Barn- och elevombudet (BEO) och Skolinspektionen tog emot 83 procent fler anmälningar 2010 jämfört med 2009.

  En tredjedel av Sveriges skolungdomar – 34 procent – känner oro inför skolstarten.

  29 procent av eleverna vet inte vem på skolan som ansvarar för arbetet mot mobbning.

  En dryg femtedel, 22 procent, anser att deras skola inte gör tillräckligt för att stoppa mobbning.

  En tredjedel, 33 procent, anser att eleverna inte är tillräckligt involverade i skolans arbete för att stoppa mobbning.

  2011 fick Barn- och ­elevombudet, BEO, in 2 651 anmälningar om
upplevda missförhållanden i Sveriges skolor, det är 17 procent mer anmälningar än året innan.

  Den typ av anmälan som är vanligast och som ökat mest är den där anmälaren anser att skolan inte gett tillräckligt stöd.

  Under 2011 fattade Skolinspektionen 2 455 beslut utifrån anmälningar. 

Nästan en tredjedel, 31 procent, ledde till kritik mot skolan.

Källa: Skolverket samt Friends

Mia Berg & Annika Sohlander Cassel

Publicerad: