Studie: Fysiska knepet som räddar er relation

Brist på fysisk närhet kan vara ett tecken på att något inte står rätt till i relationen. Det slår forskare fast i en ny studie på kärlekspar.

Enkla fysiska knepet som kan väcka passionen igen
Studien: Dessa var mer tillfredsställda
Sexologen: En bra indikator på om man verkligen åtrår varandra