”Bidragsfusk kan ge fängelse”

Så straffas föräldrarna - men allt fusk är inte brottsligt

Beroende på omfattningen av fusket, kan föräldrar straffas med allt från böter till fängelse.

– Upptäcker vi ett försök till bedrägeri som bidragsfusk faktiskt är, så polisanmäler vi händelsen, säger Rolf Lapidus som är presschef på Försäkringskassan till aftonbladet.se.

Bidragsfusket bland föräldrar är mycket mer utbrett än vad man tidigare trodde. Det visar en ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Men hos Försäkringskassan är man inte förvånade över resultatet.

– Nej, fusket har stor omfattning men vi blev inte förvånade för i de delar där vi har undersökt samma saker, uppfattar vi att det misstänkta fusket ligger på samma nivå, säger Rolf Lapidus.

Åtal och dom

Men den som fuskar sig till ersättning för vård av sjukt barn utan att ha rätt till det, kan vänta sig efterräkningar.

– Vi gör en polisanmälan. Sedan kan det bli både åtal och domstolsförfarande, säger Rolf Lapidus.

Vad kan straffet bli för den förälder som fuskar?

– Det vanligaste är villkorlig dom och dagsböter, men är det så pass satt i system att man kan betrakta brottet som grovt kan det ge fängelse.

Blir man återbetalningsskyldig?

– Ja man får betala tillbaka pengarna till oss.

Måste man betala ränta?

– Vi får tyvärr inte ta ränta på dessa pengar. En dom i regeringsrätten säger det. Men det pågår en utredning just nu som ska se över det.

Allt fusk inte brottsligt

Stig Orustfjord är försäkringsdirektör för Försäkringskassan. Inte heller han är förvånad över de nya resultaten.

– I denna undersökning gjorde man som i läkemedelsstudier, man hade en kontrollgrupp. Den gruppen fick hem ett brev med posten där det stod att de kunde bli föremål för kontroll. Sedan tittade man på ärendena i den gruppen och jämförde med övriga ärenden. I kontrollgruppen minskade antalet dagar för vård av sjukt barn med 20 procent. Det tyder på ett överutnyttjande, säger han.

Enligt honom behöver inte allt misstänkt fusk vara brottsligt.

– Det kan till exempel också handla om att man felutnyttjar försäkringen för att göra något roligt med barnen, säger han.

Men är inte det fusk?

– Vi skiljer på det och ett mer uppsåtligt beteende. Ska vi vara helt ärliga så går det heller inte att kontrollera alla. Vi kan inte gå hem till alla med läkare för att undersöka barnen.

Skärpta regler

Enligt Stig Orustfjord är bidragsfusket brottsligt först när man med uppsåt tillskansat sig pengar som man inte har rätt till.

Hur gör ni för att kontrollera att det inte sker?

– Framför allt gör våra handläggare två till tre kontroller. Vi kontrollerar om folk har varit på jobbet eller om de gjort avdrag för vård av sjukt barn. Vi kontrollerar om barnen varit i barnomsorg eller skola och ser även över om inkomsten man uppgivit till oss stämmer.

I höst kommer man föreslå regelförändringar för att se till att det utbredda bidragfusket stoppas.

– Man kanske måste ha intyg från barnomsorg eller skola som visar att barnen inte varit där. Då stoppar man både de som är hemma och lämnar barnen på skola eller i barnomsorg, men även de som är på jobbet och får in dubbelt med pengar.

Tidigare artiklar:

Susanna Vidlund

ARTIKELN HANDLAR OM