”Porren och feminismen kan vara förklaringar”

RELATIONER

Professor Christian Diesen om tänkbara orsaker till de ökade våldtäkterna

Allt fler kvinnor våldtas i Sverige. Ökningen är faktisk, och inte bara en fråga om fler anmälningar.

– Förklaringarna kan finnas i att Sverige är så jämställt, och i unga killars ökade porrkonsumtion, säger Christian Diesen, professor i processrätt.

Foto: Christian Diesen

Förra året anmäldes 3 787 våldtäkter i Sverige, en ökning med 1 100 jämfört med 2004. En orsak antas vara att fler brott klassas som våldtäkt nu, efter en lagändring som sänkte brottströskeln. Men det ger inte hela bilden menar Lotta Nilsson, utredare på Brottsförebyggande Rådet, BRÅ.

– Nej, allt tyder på att ökningen också är faktisk, och det gäller både brotten som begås i hemmet och överfallsvåldtäkterna, säger hon till aftonbladet.se.

Vad den faktiska ökningen beror på har forskare, debattörer och politiker många teorier om. En är att arbetet för jämställdhet leder till fler våldtäkter.

”Kan handla om en backlash”

Hypotesen har fötts efter en internationell jämförelse som visar att ju mer jämställt ett land är, desto högre blir våldtäktsstatistiken. Och kanske inte bara för att kvinnorna blir mer benägna att anmäla när de är mer jämställda.

– En hemskare tanke är att det kan handla om en backlash för feminismen. Att ju mer kvinnor kämpar för att få lika makt som män, desto mer vill män trycka ner dem och sätta dem på plats. Det är en teori som vi forskar kring, säger Christian Diesen, professor i processrätt, till aftonbladet.se.

I helgen växte årets anmälningsstatistik med ytterligare åtta fall runt om i landet. Fyra av offren var tonåringar, och den yngsta flickan bara 14 år.

”Härmar pornografiskt våld”

– Det är i gruppen 13–16-åringar som anmälningarna ökat mest de senaste fem till tio åren, säger säger Christian Diesen.

Han tror att en stor del av förklaringen kan finnas i ungas sex- och alkoholvanor.

– Exempelvis bär brotten tydliga spår av unga killars ökade porrkonsumtion. Brotten mot flickorna följer ofta stereotypa pornografiska beteenden. Killarna härmar sexuella beteenden som går ut på att utöva makt och tvång.

Största ökningen av våldtäktsbrott mot 13-16-åringarna sker i nöjeslivet och i samband med dejting. Alkholkonsumtionen bland offer och gärningsmän tyder också på att killarna ser till att ha ett övertag readn från början.

– 70 procent av alla våldtagna flickor i den här åldergruppen var berusade när brottet begicks, medan bara 30-40 procent av de oftast något äldre men fortfarande tonåriga gärningsmännen var det, säger Christian Diesen.

Åtta våldtäkter anmälda i helgen

Läs mer:

Karin Henriksson