Kvinnor vill göra det olagligt att sälja sex

Publicerad:
Uppdaterad:

Beatrice Ask: "Det skulle leda till att kvinnorna blev ännu mer utsatta"

Två tredjedelar av Sveriges kvinnor vill förbjuda även försäljning av sex.

Sexköpslagen utvärderas för närvarande men justitieminister Beatrice Ask säger redan nu nej till en utvidgning av lagen.

Två tredjedelar av kvinnorna vill göra det olagligt också att sälja sex.
Foto: Colourbox
Två tredjedelar av kvinnorna vill göra det olagligt också att sälja sex.

Den svenska sexköpslagen som infördes 1999 förbjuder bara köp av sex. Stödet för lagen är stort bland svenskarna, 71 procent stöder lagen. Bland kvinnorna har lagen stöd av 83 procent medan 63 procent av männen tycker att lagen är bra.

Men enligt en undersökning av forskaren Jari Kuosmanen vid Göteborgs universitet vill en majoritet av svenskarna även förbjuda försäljning av sex. Framför allt har den uppfattningen stöd bland kvinnorna, där 66 procent vill kriminalisera även den prostituerade.

Utsatta kvinnor

Men justitieministern vill inte ha en sådan förändring av lagen.

– Nej, det vill jag inte och jag har inte sett något underlag för varför det vore bra. Det finns anledning att fundera över vad de siffrorna står för, säger Beatrice Ask till TT.

– Skälet till att riksdagen valde att bara kriminalisera köp av sex var ju insikten om att många av de här kvinnorna lever i socialt väldigt utsatta miljöer och att man var bekymrade över att en kriminalisering skulle leda till att de gick under jorden och blev ännu mer utsatta.

Lagen utvärderas

Trots det starka stödet för sexköpslagen är tilltron till lagen minimal. Bara 20 procent tror att prostitutionen minskat till följd av lagen. De faktiska förhållandena är mycket svåra att mäta. Den synliga gatuprostitutionen har successivt minskat de senaste tio åren. Om det beror på lagen eller att prostitutionen förändrats vet forskarna inte. Det framgår av forskarrapporten Prostitutionen i Norden, som presenterades vid ett seminarium i Stockholm på torsdagen.

Attityderna till prostitution skiljer sig åt bland de nordiska länderna. Norge är på väg att få en lag liknande den svenska, men i Island togs så sent som förra året förbudet mot att försörja sig på prostitution bort. I Danmark avkriminaliserades prostitution samma år som den svenska lagen antogs.

På seminariet försvarade Beatrice Ask den svenska sexköpslagen, som för närvarande utvärderas. 1999 när lagen antogs röstade moderaterna och folkpartiet emot lagen.

TT

Publicerad: