Var tredje förälder snokar i barnets mobil

RELATIONER

Mer än var tredje förälder tjuvkikar i sina barns mobiler.

– Min erfarenhet är att de allra flesta föräldrarna inte luskar om de inte är genuint oroliga för sina barn, säger Linda Ulfsdotter, terapeut och tonårsexpert.

Foto: www.colourbox.com

Enligt en färsk svensk undersökning har 37 procent av föräldrarna någon gång snokat i sitt barns mobiltelefon utan att först be om lov. Frågan är dock hur diskret de snokar; ungefär lika stor andel av barnen – 38 procent – misstänker nämligen att mamma eller pappa tjuvkikat i mobilen.

Plikt att hålla koll

Linda Ulfsdotter är KBT-terapeut med inrikting på tonåringar. Hon tycker att det är en förälders plikt att kolla upp vad barnet håller på med – om man som förälder är allvarligt oroad. Barnets behov av skydd väger tyngre än rätten till ett privatliv.

– Om man tror att barnen håller på med något som inte är bra för dem så är det ens skyldighet att hålla koll. Men av ren nyfikenhet ska man inte rota i sina barns mobiler, säger hon.

Tror du att de här 37 procenten alla har varit allvarligt oroade för sina barns säkerhet och hälsa?

– Omöjligt att veta, en hel del har säkerligen känt genuin oro. Men enligt min erfarenhet har föräldrar stor respekt för sina barns integritet, säger Linda Ulfsdotter.

Bråk om pengar

Ekonomi är annars den vanligaste konflikten om mobiltelefoner som Linda Ulfsdotter stöter på. Barn och vuxna har helt enkelt olika åsikter om hur mycket ringandet och sms:andet får kosta.

Kanske inte så märkligt, då undersökningen visar att 64 procent av föräldrarna betalar sina barns mobilräkningar. Majoriteten av barnen – 77 procent – säger sig dock vara medvetna om kostnaderna.

64 % betalar barnens mobilräkningar

2835 svenskar deltog i Comviqs undersökning av ungas kommunikationsvanor och föräldrarnas inställning.

37 procent av föräldrarna har tittat i barnens mobiler utan att be om lov.

38 procent av barnen misstänker att mamma eller pappa tittat i mobilen utan lov.

64 procent av föräldrarna betalar sina barns mobilräkningarna.

77 procent av barnen är medvetna om kostnaderna och tänker på det innan de ringer eller sms:ar.

72 procent av föräldrarna tror att mobilanvänandet påverkar barnens utveckling positivt.

26 procent tror att mobilen ger barnen ett större socialt nätverk.

ARTIKELN HANDLAR OM