Nu delar vi (nästan) lika på hushållssysslorna

avHelena Utter

Kvinnor gör färre hushållssysslor och män mer än någonsin

Nu hjälps vi åt mer i hemmet.
Kvinnor gör färre hushållssysslor – och män diskar och tvättar mer.
Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån.
– Det är bra om det blir mer jämställt eftersom kvinnor som gör mycket hushållsarbete i genomsnitt har sämre hälsa, säger forskaren Katarina Boye.

Foto: Colourbox

Kvinnor gör fortfarande en större del av hushållsarbetet än männen gör.
Men tiden de lägger på att det obetalda hemarbetet har minskat under det senaste decenniet.
Samtidigt arbetar de mer i yrkeslivet.
Och männens andel av disk, tvätt och städning har ökat något.
I genomsnitt fyra timmar om dagen är kvinnan sysselsatt med hemsysslor.
– Det låter mycket om man före det har arbetat en hel arbetsdag. Men undersökningen är gjord bland svenskar mellan 15 och 84 år, så i gruppen ingår en hel del folk som inte yrkesarbetar alls längre, säger Hans Heggeman på Statistiska Centralbyrån som gjort undersökningen.
Män lägger fortfarande mer tid på lönearbete – samt på underhållsarbete i hemmet.
– I det ingår reparationer, målning, fixa med bilen, tapetsering – helt enkelt underhåll av hus och bilar, säger Hans Heggeman.
Räknar man samman det med hushållsarbetet och yrkesarbetandet, blir männens och kvinnornas arbetsbörda ungefär lika stor; 7 timmar och 20 minuter per dag under veckans alla dagar.
Katarina Boye, doktor i sociologi vid Stockholms universitet, visade i sin doktorsavhandling att det finns ett samband mellan obetalt hemarbete och psykisk hälsa.
De kvinnor som jobbade mest i hemmet, mådde helt enkelt sämre.
– Det är positivt om det hänt saker med fördelningen av hushållsarbetet. Och det blir intressant att se om det också påverkar kvinnors psykiska välbefinnande, säger Katarina Boye.
Orsaken att slitet därhemma tär på en persons hälsa, tror hon beror på att det inkräktar på tid man annars kan styra över själv.
– Dessutom ger det inte så mycket tillbaka som yrkesarbete. Det är ofta tråkigt, det är obetalt och är ogjort ganska snart, säger Katarina Boye.