Sverige mindre jämställt än EU

RELATIONER

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor större

Bryssel

Kvinnorna i EU-länderna tjänar i snitt 15 procent mindre per timme före skatt än männen – och för svenskorna är läget sämre än så.

Det framgår av en ny rapport från EU-kommissionen om jämställdheten i unionen.

Sverige ligger aningen sämre till än genomsnittet. Här är skillnaden något över 15 procent enligt rapporten.

Störst är löneskillnaderna i Cypern, i Slovakien och Estland. Minst är de i Malta, Italien och Portugal.

Den statistik som kommissionen använt sig av är i huvudsak medlemsländernas egna uppgifter. Statistiken är från 2004.

Av de 25 medlemmarna fann 17 att lönegapet mellan könen minskade, medan det var oförändrat i tre och ökade i fem: Belgien, Slovakien, Frankrike, Tyskland och Portugal.

Rapporten ska lämnas till EU:s stats- och regeringschefer på toppmötet i Bryssel om en månad. Till det mötet har Sverige föreslagit skapande av en jämställdhetspakt för EU.

TT