Antidepressiva medel kan skada fostret

RELATIONER

Risk för svåra lungproblem

Blivande mödrar som äter antidepressiva så kallade SSRI-preparat sent under graviditeten löper ökad risk att föda barn med allvarliga lungproblem, enligt en studie i New England Journal of Medicine.

Enligt forskarna kan ett intag av antidepressiva medel som Zoloft och Prozac efter den 20:e graviditetsveckan ge en liten men tydligt ökad risk för kvardröjande pulmonell hypertension (PPHN) hos det nyfödda barnet. Det är ett allvarligt tillstånd som försvårar syresättningen av blodet och andningen hos barnet, och kräver omedelbar behandling.

Sex till tolv barn per tusen

Normalt drabbas en till två nyfödda per tusen av besvären, men hos mödrar som åt SSRI-preparat efter 20:e veckan ökade risken till sex-tolv barn per tusen.

Huvudförfattaren Christina Chambers, vid University of California School of Medicine i San Diego, påpekar dock att risken i praktiken trots allt är relativt liten.

- Omkring 99 procent av kvinnor som äter SSRI-preparat under senare delen av graviditeten föder barn som inte har PPHN, säger hon.

De personer som under studien åt antidepressiva medel som inte var SSRI-preparat löpte inte någon ökad risk att föda barn med den aktuella diagnosen, jämfört med de som inte tog dessa mediciner. Detsamma gällde kvinnor som slutat ta SSRI-preparat under första hälften av graviditeten.

Omdiskuterade

Forskarna betonar att de nya rönen är viktiga för gravida och för läkare, i samband med utskrivning av mediciner mot ångest och depression i slutet av graviditeten.

SSRI-medlen har varit omdiskuterade under en längre tid. Den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMEA, varnade förra våren läkare för att skriva ut medlen till barn och unga, eftersom de ökade självmordsrisken. Preparaten kan också ge biverkningar som sömnstörningar, viktproblem och nedsatt sexualdrift.

Fakta: Antidepressiva SSRI-preparat

P O Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM