Så ska fler tjejer få mer makt

RELATIONER

Målet är 41000 nya kvinnor i styrelserna och en ny plan för jämställda löner

1 av 4 | Foto: Till offensiv Regeringens utredare Catarina af Sandeberg vill i ett första steg få in 350 nya kvinnor i bolagsstyrelserna. "Jag har valt att gå lite försiktigt fram, vi ska inte lamslå näringslivet."

Tusen nya kvinnor ska ta plats i bolagens styrelser. Med kvotering, böter och hårdare straff vill regeringen öka kvinnors makt i näringslivet.

Från och med 2008 har börsbolagen och de statliga bolagen två år på sig att öka andelen kvinnor i sina styrelser till omkring 40 procent, ungefär dubbelt så mycket som i dag.

Annars blir det straffavgift. 150000 kronor ska det kosta varje gång ett företag bryter mot de nya reglerna.

- Det är ett belopp som svider. Men viktigast är skampåleeffekten, säger regeringens utredare Catarina af Sandeberg.

Mött hårt motstånd

I ett första steg gäller regeln statliga och börsnoterade företag, cirka 400 bolag. I förlängningen omfattas drygt tusen företag. Det skulle betyda att tusen nya kvinnor tar plats i styrelserummen.

Catarina af Sandebergs förslag om kvotering av kvinnor in i bolagsstyrelser har stött på hårt motstånd från näringslivet och de borgerliga partierna.

Straffen ska skärpas

Samtidigt passade regeringen i går på att sätta in ännu en stöt mot företagen i jämställdhetens namn.

Bara några timmar innan kvoteringsförslaget lades fram, presenterade s, v och mp en handlingsplan för jämställda löner.

Bland förslagen finns en löneskillnadsutredning och regeringssamtal med arbetsmarknadens parter. En annan åtgärd är att skärpa straffet för brott mot jämställdhetslagen.

- I dag kan man sakna en jämställdhetsplan utan att drabbas av någon direkt sanktion. Det måste vi titta på, säger jämställdhetsminister Jens Orback.

Läs mer:

Anette Holmqvist, Irene Beertema